INICIATÍVA „PRÍĎTE A ZOSTAŇTE“ BERLÍNSKI DIZAJNÉRI PODPORUJÚ UTEČENCOV

kommen&bleiben, K&B meets Refugee Club Impulse
Photo: kommen&bleiben, 2014

Viazať koberce, programovať appky, vytvárať perspektívy: Berlínska iniciatíva „Príďte a zostaňte“ podporuje utečencov prostriedkami dizajnérov a umelcov. Spoluvytvára tak nielen nemeckú kultúru otvorených dverí, ale aj nanovo oživuje idey politicky angažovaného umenia.

 

kommen&bleiben, Co-Design workshop kommen&bleiben, Co-Design workshop
kommen&bleiben, Co-Design workshop |Foto: kommen&bleiben, 2014

Vojny, teror, prenasledovanie a bieda vo svete vedú k tomu, že čoraz viac ľudí hľadá útočisko v Nemecku. Pre Rika Watkinsona, študenta na vysokej umeleckej škole Weißensee, je táto téma aktuálnejšia než kedykoľvek predtým. „Natíska sa otázka, čo my dizajnéri môžeme urobiť, mimo demonštrácií a politických akcií.“ Odpoveď: S podporou svojich pedagógov založili študenti odborov vizuálna komunikácia, produktový, módny a textilný dizajn v roku 2013 iniciatívu „Príďte a zostaňte“. „Ako umelci a dizajnéri chceme v Nemecku vytvoriť politiku otvorených dverí, spoločne s utečencami“, hovorí Watkinson a vysvetľuje princípy. „My nie sme pomocníci. A utečenci nie sú obete. Pozveme ich na školu, aby sme sa mohli učiť od seba navzájom.“

 

kommen&bleiben, Bermudagarten-Kickoff kommen&bleiben, Bermudagarten-Kickoff
kommen&bleiben, Bermudagarten-Kickoff | Foto: kommen&bleiben, 2015

Či sa vytvárajú produkty alebo sociálne procesy, v každom prípade sú potrebné správne nástroje. Tie museli študenti čeliaci jazykovej bariére a komunikačným problémom rovnako ako byrokratickým a právnym prekážkam najprv vyvinúť a ujasniť si, že aj životná realita utečencov zo Sýrie a Iránu, afrických štátov či Balkánu je vždy úplne odlišná. „Naučili sme sa rozdeliť úlohy, získať know-how zvonku a robiť záväzné rozhodnutia“, hovorí Florian Huss, jeden z iniciátorov „Príďte a zostaňte“.

APPKA PRE NOVOBERLÍNČANOV

kommen&bleiben, Webplattform kommen&bleiben, Webplattform

Medzičasom iniciatíva pracuje na troch konkrétnych procesoch. Jedným z nich je aplikácia pre smartfóny pre Novoberlínčanov, ktorá odpovedá na praktické otázky: Ako prebieha azylový proces? Ako si otvorím účet v banke? Ako si nájdem byt? Florian Huss strávil mnoho dní v ubytovni pre utečencov, aby s pomocou jej obyvateľov hľadal relevantné otázky. Svoju diplomovú prácu v odbore vizuálna komunikácia chce písať na tému koordinácia a financovanie tejto aplikácie.
Vo výstavbe sa nachádza aj webportál „Príďte a zostaňte“. V ôsmich rečiach má platforma projektu zosieťovať berlínske iniciatívy pre utečencov a uľahčiť ich priamy kontakt. Nájsť sa tu dajú spolupracovníci a materiály pre bežiace projekty ale aj naštartovať nová iniciatíva. Programátorom by sa mohol stať expert pochádzajúci zo Sýrie.
 

VIAZAŤ KOBERCE A VYRÁBAŤ NÁBYTOK

CUCULA, Libreira CUCULA, Libreira
CUCULA, Libreira | © Verena Bruening

Úspešne sa rozbehla séria podujatí, ktoré organizujú utečenci pre študentov. Istá Iránčanka, učiteľka remeselných techník, napríklad viedla workshop viazania kobercov a ukázala študentom, ako sa dá za málo peňazí ručne vyrobiť koberec.
 
Plánuje sa aj workshop so start-upom navrhujúcim nábytok Cucula. Berlínski umelci a dizajnéri založili manufaktúru v roku 2013 spoločne s piatimi utečencami zo západnej Afriky. Ručne vyrábané stoličky a stoly majú veľkú odozvu. Cucula už vystavovala na milánskom veľtrhu nábytku, na DMY Design Festivale v Berlíne a v berlínskom Museum der Dinge. Nábytok od Cuculy vychádza z konceptu talianskeho dizajnéra Enza Mariho, ktorý v roku 1974 zverejnil návod na vlastnú výrobu nábytku prístupný každému – „sociálny dizajn pre lepšiu spoločnosť“.
 
Berlínski nábytkoví dizajnéri vymysleli aj nový model integrácie. Spočíva v produktívnom využití schopností a talentu namiesto „riadenia“ utečencov, nútiaceho ich k pasivite. Ciel Cuculy: Vďaka výnosom z predaja nábytku a v kombinácii so vzdelávacími štipendiami si utečenci majú v budúcnosti sami zarábať na živobytie.

OTVORENÝ CAMPUS, KREATÍVNA VÝMENA

CUCULA, Botschafter, Gruppen-Werk CUCULA, Botschafter, Gruppen-Werk
CUCULA, Botschafter, Gruppen-Werk | © Verena Bruening
  

CUCULA, Veľvyslanci, skupinové dielo

   
„Príďte a zostaňte“ sleduje podobný cieľ a pritom inovuje myšlienku politicky angažovaného umenia. Celkom pragmaticky a mimo kritiky systému ide o zlepšenie životných podmienok. „Chceli by sme pracovať s potenciálom, nie s deficitmi a problémami“, hovorí Florian Huss. „Naša škola je vzdelávacou inštitúciou s množstvom zdrojov. Utečenci majú mať možnosť využívať naše dielne a navštevovať vysokoškolské podujatia alebo ich sami realizovať.“ Otvorený campus, kreatívna výmena: to je plán, ktorý sa hodí k Berlínu. Koniec koncov sa kreativita pokladá za najväčší kapitál mesta.