Intersexualita
Rôznorodosť pohlaví

V Nemecku sa zaviedla tretia možnosť v rámci určenia pohlavia.
V Nemecku sa zaviedla tretia možnosť v rámci určenia pohlavia. | Foto (výrez): © Adobe / Stockwerk-Fotodesign

Od začiatku roka 2019 je v nemeckom registri osôb zavedená tretia kolónka na výber pohlavia: diverzné. Táto možnosť je veľkou úľavou pre rodičov detí, ktorých príslušnosť k pohlaviu nie je jednoznačná. Zároveň poukazuje aj na to, že „normálnosť“ môže vyzerať rôzne.

Viola Kiel

V šatni fitness štúdia, na verejných toaletách alebo v saune – množstvo každodenných situácií vyžaduje rozhodnutie výberu separátnej miestnosti pre ženy a pre mužov. Pre väčšinu z nás je tento výber jednoznačný a automatický. No sú medzi aj takí, ktorí sú v týchto situáciách rozpačití.   

Ide o ľudí, ktorých pohlavie nezapadá do bežnej definície „mužské“ alebo „ženské“.  Intersexualita, teda „medzipohlavnosť“ sa môže vyskytnúť v rôznych variáciách. Môže sa napríklad stať, že jedna osoba má aj semenníky aj vaječníky a jej telo produkuje rovnako mužské ako aj ženské hormóny. Rovnako môžu byť chromozóny, ktoré v kombinácii XX určujú pohlavie žien a v kombinácii XY pohlavie mužov, poprehadzované v genetickom reťazci iným spôsobom. A možné je aj to, že receptory nereagujú na vylučované pohlavné hormóny alebo že sa pohlavné orgány napriek dedičným predispozíciám nevyvinú úplne. 

V súčasnosti neexistujú presné čísla, koľko osôb v Nemecku je intersexuálnych. Odhady svojpomocných združení, z ktorých vychádza aj Spolková vláda, sa pohybujú okolo čísla 160 000 osôb. Na základe zákona, ktorý je v platnosti od januára 2019,  pribudla do registrov osôb nová možnosť pri výbere pohlavia. Okrem pohlavia ženského a mužského a opcie neoznačiť žiadnu možnosť pribudla ešte jedna kolónka s označením diverzné. Prečo to bolo potrebné?

Už žiadne prázdne miesto v rodnom liste

Od roku 1981 je v Nemecku platný zákon o transsexualite, ktorý povoľuje vykonanie zmeny zápisu pohlavia v registri osôb. Od roku 2013 dokonca existuje možnosť v rodnom liste dokonca neuviesť žiadne pohlavie. No v jeseni 2017 vydal Spolkový ústavný súd rozhodnutie, že výber medzi dvoma pohlaviami diskriminuje osoby, ktoré sa necítia patriť k žiadnemu z nich a upiera im tak všeobecné ľudské právo na určenie osobnosti. Ponechanie prázdneho miesta v rodnom liste sudcovia a sudkyne nepovažujú za rovnocenné riešenie. Preto musela vzniknúť dodatočná, pozitívna opcia. Koncom roka 2018 nemecký parlament rozhodol o zavedení možnosti diverzného pohlavia v registri narodených osôb. Túto možnosť si môžu vybrať ľudia, ktorí pre nejaký dôvod vo svojom pohlavnom vývine nemôžu byť jednoznačne priradení k mužskému ani ženskému pohlaviu“, píše sa v zákone. Táto zmena sa netýka len novorodencov ale aj intersexuálnych dospelých osôb, ktoré môžu upraviť príslušnosť k pohlaviu alebo svoje krstné meno spätne. Pre vykonanie zmeny je potrebné predložiť lekárske potvrdenie, vo výnimočných prípadoch stačí čestné prehlásenie.

Nový zákon sa však obracia aj na rodičov. Keď sa narodí dieťa s intersexuálnymi znakmi, musia rodičia urobiť rozhodnutia, ktoré budú mať pre dieťa ďalekosiahle dôsledky v budúcom živote. V 70-tych rokoch minulého storočia sa v medicínskom odbore etabloval názor, že operácie určujúce pohlavie sú zmysluplné už v detskom veku: kozmeticky zásah jednoznačne určujúci pohlavie by uchránil intersexuálne deti pred neskoršou  hanbou a ponižovaním. Ako pohlavne určujúci zásah sa hodnotí napríklad plastické vymodelovanie vulvy, amputácia klitorisu alebo odstránenie pohlavných žliaz ako orgánov, ktoré produkujú sexuálne hormóny. Po roku 2000 došlo k zmene zmýšľania, ktoré prišlo ruka v ruke s presvedčením, že určenie pohlavia nezávisí len od genitálií. V roku 2007 sa Nemecká spoločnosť pre detskú a mládežnícku medicínu dištancovala od praxe operácií určujúcich pohlavie a od roku 2012 odporúča Nemecká rada pre etiku k zdržanlivosti v tejto otázke. Komisia Spojených národov požaduje dokonca úplný zákaz kozmetických operácií genitálií u detí. Dôvod: intersexuálne deti sú spravidla zdravé. 

Môže operácia urobiť zdravé dieťa šťastným?

Združenia a svojpomocné organizácie pre intersexuálov, ktoré v detskom veku podstúpili genitálno-plastickú operáciu hodnotia tento zásah ako vysoko traumatický. V niektorých prípadoch sa dotknutí stali po operácii neplodnými, neschopnými naplno prežívať sexualitu. Spolky požadujú, aby sa rozhodnutie o pohlaví alebo o podstúpení operácie prenechalo výsostne na dotknutú osobu. Napriek tomu niektoré lekárky a lekári odporúčajú operačný zákrok: Počet operácií sa drží približne v rovnakej hladine, v roku 2016 podstúpilo genitálnu operáciu v Nemecku viac ako 2000 detí mladších ako desať rokov.

Malta je jedinou krajinou v Európe, v ktorej sú operácie určujúce pohlavie dieťaťa trestné. No aj nová nemecká legislatíva je porovnateľne pokroková:  v celosvetovom ponímaní je možnosť vybrať si tretiu opciu pohlavia povolené len v niekoľkých štátoch: okrem Austrálie, Nového Zélandu a Argentíny aj v Indii, Pakistane, Bangladéši a Nepále. Zákony sú pritom len začiatok: Skutočnosť, že existuje ďalšie, právne uznané pohlavie otvára ďalšie právne otázky: od pravidiel pre športové družstvá až po kvóty pre ženy. 

Rozhodujúce je to, čo priznanie pohlavia diverzné vlastne znamená. Zákon je byrokratickou snahou o zavedenie vedomia pre rôznorodosť pohlaví. A má poukázať na fakt, že aj inakosť je normálna.