Rýchly prístup:
Preskočiť priamo na obsah (Alt 1)Preskočiť priamo na sekundárnu navigáciu (Alt 3)Preskočiť priamo na hlavnú navigáciu (Alt 2)

DISKUSIA O NAVRÁTENÍ MAJETKOV
REŠTITUOVANIE KOLONIÁLNYCH ARTEFAKTOV NAPREDUJE IBA POMALY

Hľadanie faktov alebo selektívna amnézia?
Hľadanie faktov alebo selektívna amnézia? | Fotografia (výsek): akg-images © picture alliance

Komu to vlastne patrí? Vlastnícke nároky na kultúrne dedičstvo z koloniálnych čias sú častokrát sporné a pojednávania o možnom vrátení predmetov sú nezriedka zdĺhavé a nie vždy jednoduché. Nemecko urobilo prvý krok.

Von Wolfgang Mulke

Stĺp vysoký 3,5 metra má cez 530 rokov a na jeho vrchu sa vyníma vápencový kríž: takéto predmety využívali portugalské kolonizátorské armády na juhoafrickom Krížovom myse na oficiálne vytyčovanie svojich majetkových nárokov. Portugalský erb dokladá, že po prvý raz bol vztýčený v roku 1485. Toto historické kultúrne dedičstvo stálo na svojom mieste až do roku 1893, keď ho nemeckí kolonizátori odniesli do Berlína. A teraz nastal čas pre jeho návrat: Nemecko stĺp z Krížového mysu vracia naspäť Namíbii. „Je to progresívne a dôležité rozhodnutie,“ vyhlásila nemecká ministerka kultúry Monika Grütters.

Vracanie kultúrneho dedičstva bolo v Nemecku až doteraz skôr výnimkou. Za povšimnutie stojí snáď ešte rozhodnutie spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko, na základe ktorého bola namíbijskej vláde začiatkom roku 2019 vrátená biblia a bič namíbijského národného hrdinu Hendrika Witbooia. V ostatných prípadoch sa reštitúcie vzťahujú najmä na ľudské pozostatky, akými sú napríklad lebky pôvodných austrálskych obyvateľov alebo africké pohrebné predmety. A pritom má súčasná vládna koalícia zložená zo sociálnych demokratov a konzervatívcov vo svojom vládnom programe aj záväzok vyrovnať sa s koloniálnou érou. Uvádza sa v ňom, že pripomínanie zločinov tých čias by malo byť súčasťou národnej kultúrnej pamäti.
Namíbijskému národnému hrdinovi Hendrikovi Witbooiovi by zrejme ani vo sne nenapadlo, že jeho bič a biblia sa raz stanú predmetom medzinárodných kontroverzií. Namíbijskému národnému hrdinovi Hendrikovi Witbooiovi by zrejme ani vo sne nenapadlo, že jeho bič a biblia sa raz stanú predmetom medzinárodných kontroverzií. | Foto (Výrez): © picture-alliance/dpa

O KOLONIÁLNEJ MINULOSTI SA SOTVA DISKUTOVALO

O období Nemeckého cisárstva z konca 19. a začiatku 20. storočia sa v Nemecku doteraz nikdy vážnejšie nediskutovalo. Až v uplynulých rokoch narástlo povedomie o zločinoch tých čias a to hlavne v súvislosti s genocídou spáchanou na domorodých kmeňoch Nama a Herero v Namíbii, za ktorú nesú zodpovednosť nemeckí kolonizátori. Spolková vláda sa usiluje o zmierenie so svojou niekdajšou kolóniou, čo znamená aj reštituovanie prisvojeného kultúrneho dedičstva.

Tisícky predmetov z celého sveta skončili vo vlastníctve nemeckých múzeí. Ich presný počet nie je známy podobne ako ani to, či boli nadobudnuté legálnym spôsobom. Patria k nim aj také výnimočné kúsky, ako busta egyptskej kráľovnej Nefertiti, o ktorej vrátenie Egypt márne žiadal. Podobným prípadom je aj 13 metrov dlhá kostra dinosaura z berlínskeho Prírodovedeckého múzea. Tieto kosti kedysi našli v Tanzánii nemeckí vedci, ktorí si ich odniesli so sebou.

NAJPRV SA TREBA DOPÁTRAŤ PÔVODU
 

Stále pálčivá reštitučná otázka: Komu patrí busta Nefertiti? Stále pálčivá reštitučná otázka: Komu patrí busta Nefertiti? | Fotografia (detail): © picture alliance / Eventpress Herrmann Je jasné, že s pokladmi takéhoto významu sa ich strážcovia nelúčia radi. Napriek tomu sa v roku 2019 štát a jednotlivé spolkové krajiny dohodli aspoň na rámcových bodoch ohľadne zaobchádzania s nimi. „Chceme vytvoriť predpoklady na repatriáciu ľudských pozostatkov, ako aj kultúrneho dedičstva z koloniálnych čias, ktoré boli nadobudnuté za právnych a etických okolností, ktoré dnes už nie sú legitímne,“ píše sa v dokumente. Pre začiatok Grütters v praxi posilnila výskum proveniencie, teda zisťovanie pôvodu a okolností nadobudnutia kultúrneho dedičstva.

Toto rozhodnutie však vyvolalo aj značnú vlnu kritiky. Hamburský historik Jürgen Zimmerer považuje zameriavanie sa na výskum proveniencie za stratégiu, ako oddialiť nutné politické rozhodnutia. Obáva sa totiž, že namiesto vyvolania nevyhnutnej diskusie takéto riešenie skôr umocní „koloniálnu amnéziu“. „Zaobchádzanie s koloniálnym dedičstvom Európy je v dnešných časoch jednou z dôležitých, ak nie aj najdôležitejších otázok týkajúcich sa identity,“ píše Zimmerer. K určovaniu pôvodu má pripravený protinávrh: povinnosť dokazovania pôvodu by mala plniť druhá strana – ak zbierky koloniálneho dedičstva nebudú schopné doložiť legitímnosť nadobudnutia svojho inventára, bude sa tento považovať za kradnutý majetok. 

PODĽA VZORU FRANCÚZSKA?

Spolková vláda je pod tlakom aj vďaka francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, ktorý chce s africkými štátmi uzavrieť dohodu, týkajúcu sa vrátenia koloniálneho dedičstva, ktoré sa nachádza na území Francúzska. K tomuto kroku priviedla prezidenta aj práca francúzskej kunsthistoričky Bénédicte Savoyovej, ktorá vyučuje na Technickej univerzite v Berlína, a ekonóma Felwina Sarra. V správe, ktorú si Macron nechal vypracovať, mu odporučili trvalé reštituovanie kradnutého umenia.

Savoyovej požiadavky rezonujú aj v Berlíne, kde sa do centra kritiky dostalo najmä Humboldtovo fórum. Do múzea, ktorého sídlom sa stane nanovo postavený cisársky mestský zámok, budú zaradené zbierky predmetov neeurópskeho a ázijského pôvodu z Nadácie pruského kultúrneho vlastníctva s desiatkami tisícov exponátov nejasného pôvodu. V roku 2017 Savoy protestne vystúpila z predstavenstva Humboldtovho fóra, okrem iného aj pre jeho nedostatočnú transparentnosť a zanedbávanie výskumu proveniencie.

Humboldtovo fórum plánuje do budúcna spolupracovať s Goetheho inštitútom. Vďaka našej celosvetovej sieti partnerov v oblasti kultúry a občianskej spoločnosti by mohol Goetheho inštitút významne prispievať k cieľom Humboldtovho fóra, vyhlásil v Berlíne pri príležitosti spoločných osláv 250. výročia narodenia Alexandra von Humboldta generálny riaditeľ Goetheho inštitútu Johannes Ebert. (pozn. redakcie)