Rýchly prístup:
Preskočiť priamo na obsah (Alt 1)Preskočiť priamo na sekundárnu navigáciu (Alt 3)Preskočiť priamo na hlavnú navigáciu (Alt 2)

Štúdium udržateľnosti
Od toxikológie po budúcnosť turizmu

V Nemecku pribúdajú študijné odbory pre životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj.
V Nemecku pribúdajú študijné odbory pre životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj. | Foto (Detail): © Adobe

Nebolo by úžasné, keby sme „zlepšovanie sveta“ mohli jednoducho vyštudovať? Žiaľ, až také ľahké to nie. V Nemecku už otvorili viacero študijných odborov so zameraním na dlhodobú udržateľnosť. Niektoré predmety pripomínajú plány pre lepší svet. Tu je výber.

Von Petra Schönhöfer

1. Ekotoxikológia na Univerzite Koblenz-Landau

Prevráti sa tanker alebo vybuchne továreň: čo sa stane, keď sa do životného prostredia dostanú jedy? Magisterské štúdium v angličtine sa zaoberá vplyvom chemikálií na prírodu. Naučíte sa chémiu životného prostredia, ekológiu, toxikológiu, sociálne vedy aj hospodárske aspekty ochrany prírody. Po úspešnom štúdiu môžu absolventi pôsobiť vo vedeckých inštitúciách a strediskách, v štátnej správe, na ministerstvách či v priemysle a poradenských firmách.

2. Obnoviteľné energie v ekologickom kampuse Birkenfeld / FH Trier

Veterná a solárna energia či biomasa – obnoviteľné energie zažívajú boom. Cieľom študijného odboru je pripraviť budúce inžinierky a inžinierov na nové výzvy. Získate potrebné technické, ekonomické, právne a ekologické znalosti pre pracovnú prax. Plus: ekologický kampus je dodnes jediný na svete, ktorý nevytvára nijaké emisie. Elektrická energia a teplo sa získava výlučne z obnoviteľných zdrojov.

3. Znižovanie rizík, Hochschule für Angewandte Wissenschaften v Hamburgu

Ako predchádzať rizikám ako prírodné katastrofy alebo úniky chemických látok? Ako správne reagovať v prípade vážnych nehôd? V našej spoločnosti vládne v týchto smeroch veľký dopyt po kvalifikovaných profesionáloch. Študentky a študenti nadobudnú počas štúdia popri inžinierskych  znalostiach aj praktické zručnosti, ktoré ich pripravia na zásahy počas katastrof, na rizikový manažment či protipožiarnu ochranu.

4. Ekologické prírodné vedy na Albert-Ludwigs-Universität vo Freiburgu

Obsahovú náplň tohto študijného odboru tvoria voda, pôda, vzduch, les, krajina a životné prostredie vytvorené človekom. Ekologické prírodné vedy spájajú chémiu, fyziku aj právne vedy, ktoré súvisia so životným prostredím. Absolventi sa uplatnia v oblastiach ako obrat k obnoviteľným energetickým zdrojom, štátna aj súkromná ochrana prírody a životného prostredia, ako aj v plánovacích firmách či v priemyselných odvetviach.

5. Dlhodobo udržateľné poľnohospodárstvo a výživa, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Nürtingen-Geislingen

Počet obyvateľov planéty Zem stále stúpa a ľudia potrebujú jesť. Preto je stredobodom tohto odboru globálne zabezpečenie potravín ako aj klimatická zmena a ochrana životného prostredia i zvierat. Študenti hľadajú cesty k trvalo udržateľnému pestovaniu, spracovaniu a distribuovaniu potravín, bio surovín a energií. Absolventi sa uplatnia v oblasti výživy, v bankách a v poradenských spoločnostiach ako aj v lokálnych, národných či medzinárodných organizáciách a inštitúciách.

6. Trvalo udržateľný dizajn a ekologický dizajn, Alanushochschule Alfter

Termo poháre, ktoré nie sú z plastu alebo marketing umenia z rozvojových krajín: toto je študijný odbor pre produktových a komunikačných dizajnérov budúcnosti. V spolupráci s Akadémiou dizajnu Ecosign v Kolíne nad Rýnom zvládnu študenti jednak tvorivé, remeselné a estetické kompetencie, nevyhnutné pre dizajnérsku prácu. Zároveň v nich štúdium rozvíja ekologické, ekonomické, sociálne a kultúrne kontexty, ktoré s povolaniami úzko súvisia. Štúdium je platené.

7. Trvalo udržateľný turizmus, Vysoká škola v Heilbronne

Ešte nikdy neboli ľudia takí mobilní ako dnes. Lenže cestovanie má mimoriadny dosah na životné prostredie aj spoločnosť. Študenti turizmu na tejto vysokej škole sa okrem hospodárstva vo verejnej správe, manažmentu, geografie či práva venujú aj  téme trvalo udržateľného rozvoja. Absolventi sa môžu zamestnať v turistických zväzoch, v  medzinárodných  organizáciach humanitárnej pomoci alebo v správe národných parkov.

8. Interkultúrna komunikácia na Technickej univerzite v Chemnitzi

Skajpujeme s indickými kolegami, počas prestávky obedujeme japonské suši a na služobnej ceste do Istanbulu sa rozprávame o americkej hudbe. Ku ktorej kultúre vlastne patríme? V Chemnitzi môžete bádať po štruktúrach, ktoré formujú ľudskú identitu. Študenti sa naučia mechanizmy kultúry, jazyka, digitálnej komunikácie, mobility, ale aj rasizmu. Znalosti rôznych kultúrnych perspektív ich pripravia na prácu v manažmente alebo na oddeleniach komunikácie v medzinárodných spoločnostiach.

9. Mestská ekológia, Technická univerzita v Berlíne

Ako vyzerá atraktívne veľkomesto budúcnosti? Zelené mestá nie sú iba lepšie pre život, sú aj perspektívnejšie a udržateľnejšie. Študenti sa stanú odborníkmi na ekologické plánovanie miest a naučia sa rozvíjať dlhodobo udržateľné urbanistické koncepcie. Preto magisterské štúdium spája životné prostredie s plánovacím hospodárstvom a ekologickými technológiami.

10. Hospodárstvo a etika / sociálne podnikanie Univerzita v meste Vechta

Chudoba, globálna nerovnosť a klimatická zmena predstavujú veľké problémy ľudstva, ktoré však nevyrieši iba voľný trh, skôr ich ešte zhoršuje. Na univerzite v dolnosaskej Vechte sa študenti naučia základy etického obchodovania i podnikania a pochopia sociálnu zodpovednosť korporácií. Absolventi by mali vedieť spojiť spoločenskú zodpovednosť so snahou o zisk, čiže prepojiť ekonomické myslenie so sociálnou angažovanosťou.