Rýchly prístup:

Preskočiť priamo na obsah (Alt 1)Preskočiť priamo na sekundárnu navigáciu (Alt 3)Preskočiť priamo na hlavnú navigáciu (Alt 2)

Iveta Niňajová

Iveta Niňajová Archiv: Iveta Niňajová

Iveta Niňajová pôsobí ako odborníčka na regionálny rozvoj a cestovný ruch od roku 2003. Doktorát má skončený na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave dizertačnou prácou “Strategický rozvoj cestovného ruchu na báze rozvoja regiónov”. Je spracovateľkou viacerých plánov rozvoja, rozvojových koncepcií a stratégií cestovného ruchu.

Od roku 2008 je priekopníčkou destinačného manažmentu a udržateľného cestovného ruchu na Slovensku a iniciátorka Klastra Liptov, prvej organizácie destinačného manažmentu na Slovensku. V rokoch 2016 - 2018 pôsobila v expertnom tíme Splnomocnenca Vlády SR ako expertka na cestovný ruch. V rokoch 2018 - 2020 zavádzala systém riadenia regionálneho rozvoja a destinačný manažment na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja na pozícii poradca predsedu BBSK, kde sa podieľala aj na viacerých architektonických súťažiach. Je predsedníčkou Asociácie prírodného turizmu a jednou z iniciátoriek My sme les.