Irena Krivienė odporúča Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus

Jeder hier nennt mich „Frau Bauhaus“: das Leben der Ise Frank © DuMont Bucherlag, Köln, 2018 Jana Revedin vedie čitateľov svojej románovej biografie o Ise Frank do obdobia architektonického a dizajnového smeru Bauhaus, ktorý vznikol pred storočím, do prostredia, kde žili a kreovali jeho tvorcovia. Na pozadí kultúrneho, politického a sociálneho diania rozohráva príbeh o zakladateľovi Bauhausu Walterovi Gropiusovi a jeho manželke Ise Frank. Náhodné stretnutie v roku 1923 na verejnej prednáške, Isin záujem o Bauhaus, jej angažovanosť v Gropiusových aktivitách postupne prechádza do intenzívneho vzťahu dvoch duší, založenom na vzájomnom porozumení. Vzťahu, čo umožnil šírenie, realizáciu a uchovávanie idey Bauhausu, ako aj prekonávanie situácií, ktoré rozhodne neboli priaznivé pre rodinný život.
Román prehlbuje záujem o Bauhaus oslavujúci v roku 2019 storočnicu i o jeho protagonistov, navyše upriamuje pozornosť na tému, ktorá je aj dnes stále aktuálna: Akú rolu môže zohrávať žena v oblastiach tradične považovaných za „mužské“?
DuMont Buchverlag

Jana Revedin
Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus: das Leben der Ise Frank
DuMont Buchverlag, Köln, 2018
ISBN 978-3-8321-8354-7
304 strán

Vypožičať si e-knihu v online knižnici Goetheho inštitútu

Recenzie v nemeckých médiách:
Perlentaucher
Berliner Zeitung
Kölner Stadt-Anzeiger