Nika Švab odporúča
Zmrzlináreň Európa

Eiscafé Europa © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2018 Esejistická zbierka Zmrzlináreň Európa, ktorú napísala Enis Maci, ponúka v ôsmich fragmentárnych esejach svieže, dôvtipné ale najmä nanajvýš duchaplne a vtipne koncipované reflexie o svete, v ktorom žijeme. V tomto svete ľudí definuje ich príslušnosť k národu, ešte vždy sú všadeprítomné patriarchálne a fašistické štruktúry, reakcionárske ideológie a identitárne politické hnutia sú na vzostupe.  

Už samotný titul zbierky má viac významov, pričom naznačuje autorkino ironické vnímanie Európy – reštaurácie a cukrárne s názvom Európa sú na starom kontinente veľmi rozšírené, takmer v každom väčšom meste sa nejaká nájde. Zmrzlináreň zároveň evokuje asociácie na chutný dezert, podsúva obraz vysokého životného štandardu, možnosť dopriať si niečo naviac, čo je aj naďaleko rozšírená predstava o živote v Európe (či Európskej únii), ktorá vraj oplýva medom a mliekom, a kde by prakticky všetci ľudia mali užívať všakovaké privilégiá.

Cez spleť vlastných skúseností, pozorovaní, instagramových trendov a úryvkov z literárneho kánonu Maci veľmi trefne znázorňuje mechanizmy fungovania súčasnej spoločnosti. Ešte zreteľnejšie ich zachytáva v citátoch z piesní Britney Spearsovej – najčastejšie sa objavujúci citát I'm not a girl, not yet a woman asi je najplastickejšiou ukážkou vplyvu patriarchátu na mladú ženu – a prostredníctvom online komentárov či úryvkov z Wikipédie (kde sa informácie líšia v závislosti od krajiny, vďaka čomu do popredia jasne vystupujú prevládajúce ideológie rozličných krajín). Vďaka nebojácnym a precízne formulovaným myšlienkam, sčasti však aj takým, ktoré pramenia z rozprávačskej techniky založenej na asociatívnom prúde vedomia, Maci vytvára obraz dnešnej spoločnosti priamo pred vnútorným okom čitateľov.

Suhrkamp Verlag

Enis Maci
Eiscafé Europa
Suhrkamp Verlag, Berlin, 2018
ISBN: 978-3-518-12726-1
240 s.

Recenzie v nemeckých médiách:
Deutschlandfunk
Enis Maci: „Eiscafé Europa“ - Reflektierte Formen des Widerstandes (Archiv) (deutschlandfunk.de)
Perlentaucher
Enis Maci: Eiscafé Europa. Essays - Perlentaucher
Zeit Online
„Eiscafé Europa“: Das Internet als Bakterienkolonie | ZEIT ONLINE