Eszter Pálfy odporúča
Muž svojej triedy

Ein Mann seiner Klasse, Christian Baron © Claassen Verlag, Berlin, 2020 Christian Baron sa narodil v roku 1985 v Kaiserslauterne ako druhé zo štyroch detí do robotníckej rodiny; otec bol sťahovač nábytku, mama upratovačka. V svojom debutovom románe Muž svojej triedy si Baron kladie za cieľ spracovať prostredie, ktoré ho formovalo, a to priznanou autobiografickou formou: Píše totiž príbeh svojej vlastnej rodiny a detstva, v ktorého centre stojí postava násilníckeho otca – alkoholika.  

Paradoxne musia autori a autorky próz, ktorí rozprávajú o spodných sociálnych triedach, stáť mimo, predovšetkým preto, lebo protagonistom a protagonistkám z tohto prostredia chýba jazyk vedieť literárne rozprávať o otázkach a o problémoch, ktoré sa ich dotýkajú. Stoja mimo, lebo beztak pochádzajú z týchto vrstiev alebo sa z pôvodného prostredia vymanili vďaka spoločenskému vzostupu, predovšetkým vďaka učeniu a tak môžu toto prostredie pozorovať z novej perspektívy. Christian Baron rozpráva príbeh práve z tejto druhej pozície a keďže rozpráva o svojom vlastnom živote a zážitkoch, má jeho rozprávanie príznačnú autentickosť: či už rozpráva o otcovom opileckom a násilníckom charaktere, matkinej chorobe alebo o tete, u ktorej deti napokon vyrastajú.  

Rozprávač príbehu vyvoláva spomienky na detstvo a súčasne ich podáva z perspektívy dospelého, ktorý ich dodatočne intepretuje. Vďaka rozprávaniu, ktoré sa pohybuje medzi minulosťou a súčasnosťou, tento román skúma aj to, aké stopy môže v robotníckej triede zanechať na novej role intelektuála socializácia. 

Christian Baron precíznym spôsobom napísal šokujúci román, v ktorom sa umne striedajú dve časové roviny a ktorý si možno zamilovať. Čitateľov sa dotkne emocionálne, súčasne sa však vyhýba akémukoľvek pátosu a sebaľútosti. Ďalšou silnou stránkou románu je, že protagonisti a protagonistky nie sú zobrazovaní „čierno-bielo“: Otec sa nestáva stelesnením zla, ale v zásade prívetivou postavou, ktorej sa však nedarí vybudovať si vlastný život. V tejto súvislosti som, myslím, objavila najdôležitejšiu otázku románu: Sú to vlastné, individuálne rozhodnutia, ktoré riadia životnú cestu a osud človeka, alebo sociálna príslušnosť načŕta určité kontúry už vopred? Baron vo svojom románe považuje za rozhodujúcu práve druhú možnosť. Príčinu otcovej tragédie vníma jednoznačne v rozporuplnosti jeho sociálneho postavenia; na čo naráža aj samotný názov románu: Muž svojej triedy. 

Claassen Verlag

Christian Baron
Muž svojej triedy
Claassen Verlag, Berlin, 2020
ISBN 978-3-54610000-7
288 strán

Recenzie v nemeckých médiách:
Perlentaucher.de
Die Zeit
Frankfurter Allgemeine Zeitung auf Bücher.de