Mónika Cseresznyák odporúča
Cítiť rakovinu

Krebs fühlen © Klett-Cotta, Stuttgart, 2020 Kniha Krebs fühlen autorky Bettiny Hitzer vyhrala Cenu lipského knižného veľtrhu za rok 2020 v kategórii „Literatúra faktu“. Je príbehom pocitov, ktoré v 20. storočí vyvolali rakovinové ochorenia. Autorka, ktorá maximálne zohľadnila súčasné vedecké trendy, predkladá mimoriadne dôkladnú, kvalitatívne vysokohodnotnú analýzu tejto témy. Za zmienku stojí popri vysokej vedeckej úrovni aj mimoriadne dobrá čitateľnosť knihy.

V úvodnej kapitole knihy možno vidieť portrét milenky - Valentine Godé-Darel -, ktorý namaľoval v roku 1910 Ferdinand Hodler. Do očí sa nám díva mladá, zdravá žena – ešte netuší, že je nevyliečiteľne chorá. Nasledujú ďalšie obrazy z rokov 1914 a 1915: šokujúce potréty ťažko chorej, umierajúce a mŕtvej Valentine. Toto je príbeh človek chorého na rakovinu na začiatku 20. storočia. Rakovina – americký onkológ ju nazýva „kráľovnou všetkých chorôb“ – nepoznala zľutovanie. Tu, na začiatku 20. storočia, sa začínajú a na koniec 20. storočia pokračujú podrobné a dôkladne spracované kultúrne a emocionálne dejiny rakoviny.

Ak budeme čítať dejiny emócií vzťahujúce sa k rakovine, uvedomíme si, že namiesto strachu by mala nastúpiť nádej – prinajmenšom teoreticky. Vo všeobecnosti to tak určite je – napokon medicína neustále napreduje, nemocnice ponúkajú stále lepšie podmienky, žijeme uvedomelejšie a môžeme získavať stále viac informácií. Dôkladná, všeobsiahla analýza Bettiny Hitzerovej poukazuje presne na to, že pri možných trendoch, metódach a poznatkoch – je to napokon vždy jednotlivec, ktorý sa musí vysporiadať so svojimi pocitmi. Tými sú v prípade „kráľovnej všetkých chorôb“ však aj naďalej množstvo strachu a stále viac nádeje na uzdravenie.
Klett-Cotta-Verlag

Bettina Hitzer
Krebs fühlen. Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts
Klett-Cotta, Stuttgart, 2020
ISBN 978-3-60896459-2
540 strán

E-knihu si možno vypožičať v Onleihe Goethe Inštitútu

Recenzie v nemeckých médiách:
Frankfurter Allgemeine Zeitung und Süddeutsche Zeitung auf Bücher.de
Sendung auf SWR
Buchvorstellung bei MRD Kultur
Interview mit Bettina Hitzer auf Deutschlandfunk Kultur