Markus Nowak odporúča
Umelá inteligencia a zmysel života

Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens von Richard David Precht © Goldmann Verlag / Random House, München, 2020 Richard David Precht označuje svoju knihu, ktorá vyšla v polovici roku 2020, ako „esej“. Táto kniha však predstavuje oveľa viac než iba esej: na 240 stranách sa filozof a autor desiatky populárno-vedeckých statí zaoberá “UI” (skratka pre “umelú inteligenciu”) z perspektívy svojho odboru. Precht, ktorého mnohí poznajú ako výrečného hosťa nemeckých talkshow a ktorý je aj sám hostiteľom jednej z diskusných foriem vo verejno-právnej televízii, v nej komprimuje predovšetkým kritické úvahy o budúcnosti v znamení UI. Jeho základná téza, “UI má hocičo spoločné s inteligenciou, ale iba málo s chápaním a už vôbec nie s rozumom” sa tiahne celým dielom. V knihe UI-vizionárom vyčíta napríklad to, že vo svojich výpočtov príliš málo zohľadňujú klimatické zmeny, tiež upiera UI schopnosť byť skutočne nápomocnou pri riešení ľudských problémov. Lebo zatiaľ čo má UI úzke pole pôsobnosti, ľudské správanie nadobúda zmysel až v určitom kontexte. Heslo: Cesta je cieľ. Niečo, čo UI – podľa Prechta – bude zrejme vždy upreté.

Prechtova analýza UI je už pre svoju vysokú argumentačnú úroveň – k tomu patrí kritika kapitalizmu, morálne aspekty ale aj autonómne riadenie – porozuhodná a veľmi zaujímavá a hodná prečítania. Jeho relativizujúce vety na záver, ako “umelá inteligencia nie je ani vykúpením ani dielom diabla. Je zakaždým taká dobrá alebo zlá, ako sú úmysly ľudí, ktorí ju používajú”, nemôžu zastrieť u čitateľa pochybnosti o digitálnej budúcnosti, ktorú v nich kniha zaseje.
Goldmann Verlag / Random House

Richard David Precht
Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens
Goldmann Verlag / Random House, München, 2020
ISBN 978-3-442-31561-1
256 strán

Audioknihu si možno vypožičať v Onleihe Goethe-Inštitútu

Recenzie v nemeckých médiách:
Zeit Online
Deutschlandfunk Kultur
literaturkritik.de