Aija Jakoviča odporúča Olga

Olga - Bernhard Schlink © Diogenes Verlag Román sa odohráva v historicky rušnom časovom období od konca 19. storočia po začiatok 21. storočia a rozpráva ľúbostný príbeh Olgy - chudobnej siroty a Herberta - syna statkára.
Olga je už od útleho veku ustavične v nepriateľskom prostredí a musí bojovať o právo môcť si zariadiť život podľa vlastných želaní, hoci jej sociálny pôvod a všeobecná mienka o postavení ženy v spoločnosti kladú jasné hranice. S týmto vedomím stojí oboma nohami pevne na zemi. Herbert je Olginým protikladom – žije tak rýchlo, že jeho nohy sa zeme takmer nedotýkajú. Prostredníctvom Herbertovho charakteru sa autorovi znamenite podarilo zobraziť, ako môžu politické ideály epochy ovplyvniť osobnosť človeka.

Realistický obsah románu má podobu nezvyčajnej štruktúry: V prvej časti románu rozpráva dištancovaným a neutrálnym spôsobom bezmenný rozprávač Olgin príbeh. V druhej časti spoznávame Olgu bližšie prostredníctvom pohľadu rozprávača Ferdinanda. Táto časť navádza k odhaleniu paralely s autorovým Rozprávačom. Tretia časť je najemocionálnejšia, skladá sa z Olginých listov Herbertovi. V záverečnej časti čakajú na čitateľa dve prekvapenia.
A zručný rozprávačský štýl Bernharda Schlinka čitateľov tiež poteší.
 

Bernhard Schlink
Olga
Diogenes Verlag, Zürich, 2018
ISBN 978-3257070156
320 strany