Ulrich Ribbert odporúča Čas čarodejníkov

Zeit der Zauberer -  Wolfram Eilenberger © Klett-Cotta Verlag Dosiaľ nám bol ako čarodejník prezentovaný spisovateľ Thomas Mann – podľa svojho románu Čarovná hora. Spomeňme si napríklad na veľkú biografiu o ňom od Petra de Medelssohna. Teraz filozof Wolfram Eilenbergger po stopách metafory spracúva životy a diela Martina Heideggera, Ernsta Cassirera, Ludwiga Wittgesteina a Waltera Benjamina. Všetkým štyrom sa venujú fundované monografie, z ktorých Eilenberger čerpá a cituje.

Kniha prináša zaujímavý pohľad na  jedinečnú konšteláciu nemeckých moderných dejín  filozofie. Dramaturgické vyvrcholenie samozrejme predstavuje tzv. Davoská dišputa roku 1929 medzi Cassiererom a Heideggerom. V 20. rokoch vždy šlo o veľké otázky, o úpadok moderny, o ducha, zkresľujúceho všetko, ktorý nás obklopuje a musíme sa z neho oslobodiť. Eilenbergerovi sa z debaty podarilo zachytiť najpodstatnejšie fakty a krok za krokom vo viacerých menších, dobre čitateľných kapitolách, zrozumiteľne rekonštruovať. Pri pozornom čítaní na povrch vypláva ešte jedna zreteľná vec: Heideggerovo zapálenie pre nacizmus síce z jeho filozofie v 20. rokoch nutne nevyplývalo, predsa však celkom prirodzene (W. Franzen).

 

Wolfram Eilenberger
Zeit der Zauberer. Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919–1929
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2018
ISBN 978-3608947632
431 Seiten

E-Book in der Onleihe des Goethe-Instituts ausleihen