Berthold Franke Spoločnosť singularít. K štrukturálnym zmenám moderny

Die Gesellschaft der Singularitäten - Andreas Reckwitz © Suhrkamp Verlag „Individualizácia“ predstavuje od osemdesiatych rokov kľúčový termín sociológie, ktorým chceli Ulrich Beck a ostatní popísať novú spoločnosť zakladajúcu sa na postmaterialistickej zmene hodnôt. Rozsiahla štúdia sociológa Andreasa Reckwitza dnes predkladá obsiahlejšiu spoločensko-teoretickú odpoveď na otázku, ako by sme mohli chápať „štrukturálnu zmenu moderny“ pozorovanú už jednu generáciu v bohatých západných spoločnostiach. „Singularizácia“ znamená pritom omnoho viac než rozmanitosť priebehov života v protiklade ku konformite spoločenských tried a vrstiev starej industriálnej spoločnosti. Týka sa zásadného preformátovania orientovania sa: objekty, subjekty, priestory, obdobia a kolektívy sa budú vyberať podľa princípu jedinečnosti a stanú sa hlavným momentom „kreatívnej“ strednej spoločenskej triedy, ktorý im bude dávať zmysel a cieľ.
Kultúra singularizácie ako formujúceho fenoménu našej epochy nahrádza preto ekonomicky dominantný spoločenský typ klasickej moderny, ktorý nasledoval logiku kultúrneho generalizovania. V tomto zmysle je spoločnosť našej epochy viac ako kedykoľvek predtým formovaná kultúrou, spoločenská teória, v súlade s tým, viac sociológiou kultúry.

Táto kniha, veľmi náročná vo svojej úvodnej teoretickej časti, je výnimočným dielom, čo dokazuje aj fakt, že autor v druhej časti, ktorá je venovaná aplikácii teórie na veľké množstvo aktuálnych sociálnych, politických a kultúrnych fenoménov, žne bohatú úrodu. Predkladá nielen dobre uchopiteľnú sociálnu teóriu neskorej moderny, ale aj presvedčivú charakteristiku novej triednej spoločnosti. Reckwitz okrem toho vo svojich analýzach mnohé predvída - napríklad analýzu kultúrnej revolúcie na základe digitalizácie a nových autoritatívno-nacionalistických politických hnutí.

 

Andreas Reckwitz
Spoločnosť singularít. K štrukturálnym zmenám moderny
Suhrkamp Verlag, Berlin, 2017
ISBN 978-3518587065
480 Seiten

E-Book in der Onleihe des Goethe-Instituts ausleihen