Michal Hvorecký odporúča Cestujúci

Der Reisende - Ulrich Alexander Boschwitz © Klett-Cotta Verlag Peter Graf pôsobí viac než dvadsať rokov ako lektor a vydavateľ na nemeckom knižnom trhu. Zaštítil a vydal početné bestsellery a ocenené publikácie a na svetlo vyniesol viacero zabudnutých textov. Grafovi možno vďačiť aj za to, že román „Cestujúci“, ktorý vyšiel v roku 1939 najprv v Anglicku, teraz konečne vyšiel aj po nemecky. Originál rukopisu ležal takmer osemdesiat rokov v newyorských archívoch, neskôr v exilových archívoch Nemeckej národnej knižnice vo Frankfurte. Heinrich Böll sa už v roku 1963 osobne zasadzoval za jeho vydanie, nenašiel však žiadne vydavateľstvo. Autor Ulrich Alexander Boschwitz upadol do zabudnutia. V roku 2018 sa stalo jeho dielo v literárnom svete senzáciou a ocitlo sa na zozname bestsellerov časopisu „Spiegel“.
Boschwitz svoj román napísal za štyri týždne „ako v horúčke“, píše Peter Graf v erudovanom doslove. Graf lektoroval manuskript so súhlasom príbuzných.

Ulrich A. Boschwitz, sa narodil v roku 1915 v Berlíne, bol synom židovského obchodníka. Matka pochádzala z lübeckej senátorskej rodiny. V roku 1935 bol Boschwitz nútený odísť do emigrácie, najprv do Škandinávie, kde vyšlo aj jeho debutové dielo. Úspech mu umožnil štúdium v Paríži. Krátko pred vypuknutím vojny bol internovaný v Anglicku a odtiaľ prepravený do Austrálie, kde žil až do roku 1942 v zajateckom tábore. Na spiatočnej ceste loď, ktorou cestoval, torpédovala nemecká ponorka a potopila sa. Boschwitz vo veku dvadsaťsedem rokov zomrel.

„Cestujúci“ bol vydaný pod pseudonymom John Grane pred druhou svetovou vojnou v Londýne pod názvom „The man who took trains“ a v USA ako „The fugitive“. Je to rovnako napínavé ako aj tiesnivé a radostné čítanie o Nemecku po prebratí moci nacistami. Hlavná postava - Otto Silbermann - , židovský obchodník a veterán prvej svetovej vojny sa ocitá na ponižujúcom úteku z antisemitizmom zamorenej spoločnosti. Boschwitz rozpráva o tomto dejinnom okamihu s výnimočnou a zriedkavou intenzitou. Pozoruhodne oživuje a uchopuje éru nenávisti, strachu a násilia. Vysoko aktuálna téma!

 

Ulrich Alexander Boschwitz 
Cestujúci
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2018
ISBN 978-3608981230
303 strany

Vypožičať si E-Book v Onleihe Goetheho inštitútu