Friedrich Dahlhaus odporúča Outsideri

Die Außenseiter: Flucht, Flüchtlinge und Integration im modernen Europa - Philipp Ther © Suhrkamp Verlag Najnovšia kniha Philippa Thera „Outsideri. Útek, utečenci a migrácia v modernej Európe“ má – čo možno uviesť hneď v úvode – predpoklad stať sa s určitosťou zásadným dielom. Svojim širokým prehľadom o pohyboch utečencov v Európe zahŕňa kniha rozsiahly rámec – od hugenotských utečencoch raného novoveku k politickými utečencom neskorého 18. storočia, cez obrovské utečenecké prúdy vyvolané oboma svetovými vojnami, až po aktuálnu „utečeneckú krízu.“

Kniha je vynikajúca najmä na miestach, kde si opätovne pripomína historicky už často zabudnuté situácie. Kto si dnes ešte skutočne pripomenie exodus Grékov z Malej Ázie po skončení prvej svetovej vojny? Alebo utečencov po maďarskom povstaní v roku 1956, či po Pražskej jari v roku 1968? Krátke biografie životov reálnych utečencov a krátke portréty aktérov utečeneckej politiky, ako napríklad Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov, navyše oživujú zobrazenie jednotlivých historických udalostí.

Istotne je zásluhou knihy zreteľný odkaz o tom, do akej veľkej miery už storočia patria útek a utečenci k dejinám Európy – a ako často Európu aj formovali. Trochu komplikovanejšie je to s priblížením pojmu „integrácia“. Autor tu prirodzene uvádza početné historické príklady – a to predovšetkým úspešnej integrácie. Vzhľadom na najaktuálnejšiu situáciu v Európe v období od roku 2015 však ustupuje do úzadia ostrosť delenia historických abstraktností sporadicky v prospech skôr apelatívneho priblíženia sa k téme.

Štúdiu Philippa Thera možno chápať ako príručku k už storočia existujúcej „normalite“ pohybov utečencov a pri jej čítaní získať množstvo poznatkov. Zvlášť aj preto, že kniha ponúka početné podnety pre pokračujúce diskusie v kontexte problematiky konfliktných oblastí ako sú nacionalizmus, humanitarizmus, integrácia a utečenecká politika.

 

Philipp Ther
Outsideri. Útek, utečenci a migrácia v modernej Európe.
Suhrkamp Verlag, Berlin, 2017
ISBN 978-3518427767
436 Seiten

E-Book in der Onleihe des Goethe-Instituts ausleihen