Csaba Olay odporúča Sloboda byť slobodný

Die Freiheit frei zu sein © dtv Verlagsgesellschaft Tautologicky znejúci názov eseje „Sloboda byť slobodný“ čitateľovi približuje jednu zo základných pohnútok myslenia Hannah Arendtovej ako mysliteľky slobody, lepšie povedané slobody, ktorá sa manifestuje na verejnosti, čiže politickej slobody. Zároveň slávna filozofka hlavný motív úvahy spojila s otázkou, ako ustanoviť slobodu natrvalo, čím narazila problematiku revolúcie ako na zásadnú politickú skúsenosť moderny.

Esej vznikla roku 1967 počas práce na knihe „O revolúcii“ (1963), ktorá americkú a francúzsku revolúciu provokatívne konfrontuje s argumentom, že americká predznamenala slobodu, zatiaľ čo francúzska devalvovala myšlienku slobody v prospech riešenia sociálnych problémov. Aktuálne znovuobjavené dielo sa zameriava na komplexnú povahu revolúcií a spracúva vzťah revolúcie a slobody v tom zmysle, že revolúcie napokon prejavia svoju dvojsečnú, v konečnom dôsledku vždy nebezpečnú podstatu.
 

Hannah Arendt
Die Freiheit, frei zu sein
dtv, München, 2018
Deutsche Erstausgabe
ISBN 978-3-423-14651-7
64 Seiten