Tanja Petrič odporúča Vojna a láska. Eseje

Krieg und Liebe  - Lukas Bärfuss © Wallstein Verlag Lukas Bärfuss patrí medzi nielen jazykovo najprecíznejších nemecky píšucich dramatikov a prozaikov, ale je taktiež veľmi zrozumiteľným a kritickým európskym mysliteľom a popredným esejistom. V textoch, ktoré štýlovo pokrývajú širokú paletu žánrov – od krátkej poviedky až po lyriku – a väčšinou ju novátorsky kombinujú, vždy pomocou jednotlivých príkladov tematizuje univerzálne otázky. Zbierka Vojna a láska, podobne ako naposledy „Štýl a morálka“, ponúka rozmanité príspevky ako literárne reflexie, rečnícke prejavy, prednášky o poetike aj fejtóny.

Tematicky sa celou novou knihou ako červená niť tiahnu rôzne podoby násilia, či už ide o devastáciu krajín po vojne, vyhladzovanie, jazykové násilie, odopieranie budúcnosti alebo len „la petite mort“ malá smrť spojená s Érosom. Bärfussova sonda do aktuálnych politických a spoločenských pomerov vyznieva nemilosrdne úprimne. Pomenúva skutočnosti, ktoré iní vidieť nechcú. Preto človeku behá mráz po chrbte, keď autor píše: „Ako spoločnosť sme stratili ideál otvorenej budúcnosti, budúcnosti, ktorá stojí na našej strane.“ Akú perspektívu však môže mať spoločnosť zbavená budúcnosti?
    

Lukas Bärfuss
Krieg und Liebe. Essays
Wallstein Verlag, Göttingen 2018
ISBN 978-3-8353-3241-6
294 Seiten