Martin Becker odporúča Prekonávanie gravitácie

Heinz Helle - Die Überwindung der Schwerkraft © Suhrkamp Verlag Mladý muž si spomína na svojho staršieho brata, ktorý umrel pred rokmi. Spomína na ich poslednú noc strávenú v mníchovských podnikoch. Hoci na neho ustavične myslieva, bol na jeho hrobe iba jediný raz. V nekonečnej kaskáde spomienok prežívame meandrovité rozhovory bratov - plynúce bez jediného odseku, bez dychu, v ustavičnom prúde vedomia prerušovanom len ohromným množstvom piva a ešte väčším pálenky.

Heinzovi Hellemu sa knihou Prekonávanie gravitácie podarilo vytvoriť láskyplný, melancholický a chvíľami komický román, ktorý má v súčasnej po nemecky písanej literatúre výnimočné miesto. Jazyk, cit pre rytmus, duch času, originálne literárne spracovanie smútku a k tomu nesmierna dojímavosť. Autorovi tohto románu sa každopádne podarilo prekonať gravitáciu úplne ľahko. Jeho próza je tak prekliato dobrá, že vznášať sa začína už od prvej vety.

 

Heinz Helle
Die Überwindung der Schwerkraft
Suhrkamp Verlag, Berlin, 2018
ISBN: 978-3-518-42823-8
208 strán