Kristina Sprindžiūnaitė odporúča Baltské more. Správy a príbehy z 2000 rokov

Die Ostsee Berichte und Geschichten aus 2000 Jahren - Klaus-Jürgen Liedtke © Galiani-Berlin V literatúre, ktorá váži dva a pol kila, ide o viac, ako iba o to, čo sa nachádza za vlastným okrajom taniera, prípadne za dôvernou pobrežnou čiarou, alebo o to, čo možno objaviť na druhej strane romantického letoviska a obchodných ciest. Antológia predstavuje ohromujúcu rozmanitosť hlasov  – medzi 106 autormi nie sú iba viacerí nositelia Nobelovej ceny za literatúru alebo významní myslitelia a románopisci z čias, keď ešte neboli udeľované literárne ceny, ale aj menej známi autori, básnici, ktorí sú považovaní skôr za lokálne dôležitých, stredoveké cestopisy a severonemecké ságy, hlasy moderny a povojnovej doby. Predstavujú tak nové časové, priestorové alebo tematické priečne spojenia medzi známymi a neznámymi menami, vďaka čomu sa antológia stáva omnoho viac než iba zbierkou textov. Túto pridanú hodnotu možno zreteľne pocítiť už pri slastnom listovaní v nádherne stvárnenej zbierke.

K radosti z objavovania sa pripája aj ďalšia – z toho, že takého srdcové projekty sú dnes predsa len možné. Pútavý spôsob viackrát oceneného spisovateľa a prekladateľa Klaus-Jürgena Liedtkeho takto zoradiť autorov a diela, je jednoznačne sprevádzaný nadšením. V siedmych kapitolách sa pojednáva o príchodoch a odchodoch, skutočných a vymyslených cestách, elemente vody, mestách pri mori, provinciách, ostrovoch a perifériách. Tak sa Baltské more neredukuje iba na pobrežie a objavuje sa viac faziet súčasnej literatúry, ktorá pestro rozpráva o ľuďoch a mestách, venuje sa bitkám a osudom, takže čitateľ pobudne v Kiele, Gdaňsku, Taline, Rige, Petrohrade, Helsinkách, Štokholme a Kodani, na ostrovoch Gotland, Rügen, Usedom a Kuršskej kose, v Bornholme, pri Ladožskom jazere, na ostrove Gotska Sandön a mnohých ďalších miestach.
Späť na „vlastnom“ pobreží sa je potom nutné vysporiadať s dvojakou ľútosťou  –  že sa z relevantného a vydareného v materinskej literatúre preložilo do nemčiny tak málo a že také obrovské a s vkusom vytvorené, áno, luxusné (aj na nemecké pomery nezvyčajne veľa mecenášov) základné dielo má sotva šancu objaviť sa v preklade v krajinách s malým trhom. Ale kto číta nemecky, je vo výhode, a to aj vtedy, keď ide o objavovanie susedov a ich dejín.

 

Klaus-Jürgen Liedtke (Hrsg.)
Die Ostsee
Berichte und Geschichten aus 2000 Jahren

Galiani-Berlin
656 strán
ISBN 978-3-86971-175-1