Aija Sakova odporúča Ako sa vojna dostane do dieťaťa

Susanne Fritz - Wie kommt der Krieg ins Kind © Wallstein Verlag Ako sa vojna dostane do dieťaťa je treťou knihou Susanne Fritzovej. Predstavuje nanajvýš osobný príbeh, ktorý je vyrozprávaný s obrovským jemnocitom voči hraniciam vysloviteľného a nevysloviteľného. S. Fritzová skúmajúc prostredníctvom písania nasleduje duchov minulosti a vnútorných démonov svojej matky a tým aj svojich vlastných. Vo svojom románe uvažuje, prečo sú isté témy pre jej matku tabu a prečo to, čo pre ňu znamená literatúra, predstavuje pre matku otázku života. Je to druh literárneho spracovania matkiných tráum a súčasne príbeh nemeckých civilistov na Sliezsku. Spracovanie toho, čo znamená, keď musí dospievajúce dieťa znášať ťarchy vojny. Stať sa nevinne vinným a kvôli dejinám nemôcť rozprávať o vlastnej bolesti.

Román je úžasným príkladom pre to, ako možno písať o dejinách osobne, o bielych fliačkoch v dejinách, bez denuncovania a obviňovania a bez poklesnutia do zaťaženej roly obete a páchateľa. Fritzová silou jazyka ukazuje, čo znamená byť úprimný a vnímavý.
Kniha ponúka príbeh, ktorý nás učí, ako sa musíme vysporiadať s duchmi minulosti, s tými vlastnými, ale aj s tými našich predkov, pretože nevedomé vzorce správania spôsobené traumami minulosti žijú v nás, nástupcoch, naďalej.

 

Susanne Fritz
Wie kommt der Krieg ins Kind
Wallstein Verlag, Göttingen, 2018
ISBN 978-3835332447
268 strán

E-Book si možno vypožičať v bezplatnej digitálnej knižnici Goetheho inštitútu Onleihe