Ilva Skulte odporúča Hystéria

Eckhart Nickel - Hysteria © Piper Verlag Eckhart Nickel, autor románu je zástupcom hnutia popliteratúry začiatku storočia. Stopy estetických a filozofických vplyvov tohto smeru sú rozpoznateľné aj v jeho prvom publikovanom románe „Hystéria“. Ironicky elegantná forma rozprávania a subverzívna kritika sa v románe vzťahujú na kult ekologicky čistej výroby a bioproduktov v súčasnej spotrebnej kultúre a hospodárstve.

Protagonista románu má vyostrené zmyslové vnímanie, vďaka ktorému dokáže každý podnet vnímať silnejšie a intenzívnejšie a vďaka ktorému zacíti niečo nezvyčajné na malinách na trhu, ktoré pochádzajú z nevšednej farmy.Vydáva sa tam, aby preskúmal príčiny, no prepadnú ho len čoraz väčšie pochybnosti. Prostredníctvom zobrazovania osobitého zmyslového sveta protagonistu románu autor nerozvíja iba zvedavosť hodnú kriminálneho románu, ale aj stupňujúce sa napätie ako psychologický stav, do ktorých je postupne vťahovaný aj čitateľ. Nie je jasné, či sú popísané udalosti skôr halucináciami alebo realitou deja románu, pretože súčasnosť, minulosť a budúcnosť splývajú. Spisovateľ používa symboly, ktoré sú rozpoznateľné v rôznych kontextoch, aby napokon spojil pasáže diela v jednotný dystopický systém. Jeho korene spočívajú v radikálnej ideológii, ktorá káže metodický návrat k ľudskou rukou nedotknutej prírode, avšak manifestuje sa v groteskne kulinárskej inštitúcii, v ktorej centre sa nachádza „bláznivý“ profestor s magickými vedomosťami a mystickým tajomstvom.
 

Eckhart Nickel
Hysteria
Piper Verlag, München, 2018
ISBN: 978-3-492-05924-4240
240 strán