Edit Király odporúča Pole

Robert Seethaler - Das Feld © Carl Hanser V novej Seethalerovej knihe sa na cintoríne rozprávajú mŕtvi o svojich životoch. Všetci ležia na tom istom poli, sú prepojení s mestom, na ktorého okraji sú pochovaní. Ich príbehy sú sčasti prepletené s príbehmi iných mŕtvych. Paulstadt svojim charakterom reprodukuje americký Lewistown, ktorý poslúžil Edgarovi Lee Mastersovi ako inšpirácia pre jeho v roku 1915 vydanú slávnu Spoon River Anthology. Seethaler ho použil ako model pre svoju novú knihu. Z jeho zbierky „Hlasov“ vanie vánok stredozápadu. Čítame o osamelých ľuďoch, vzťahoch vznikajúcich z ničoho a končiacich v ničom. Čítame o spomienkach, ktoré sú všetky ponorené do melancholického svetla perspektívy cintorína, v ktorej na dvesto stranách v napínavej atmosfére sledujeme oblúk rozprávania.
 

Robert Seethaler
Das Feld
Carl Hanser, Berlin, 2018
ISBN: 978-3-446-26038-2

E-Book si možno vypožičať v bezplatnej digitálnej knižnici Goetheho inštitútu Onleihe