Dr. Árpád Bernáth odporúča Tank cielil na Kafku.

Der Panzer zielte auf Kafka - Heinrich Böll © Kiepenheuer & Witsch Keď Heinrich Böll s manželkou a synom Reném 20. augusta 1968 pricestovali do Prahy, bol už večer. Československý spolok spisovateľov pozval Bölla, aby ho presvedčil „priamo na mieste o dôstojnom priebehu nášho obrodného procesu“. Bez pozvania, ale súčasne s troma hosťami z Kolína, sa na na cestu vybralo aj tristotisíc vojakov varšavskej zmluvy, aby tvrdo zabránilo akýmkoľvek obrodným procesom v Československu, aby presadilo sovietsku prax socializmu s neľudskou tvárou v „bratskom štáte“ a to ozbrojeným násilím. Rodina Böllovcov bývala v izbe číslo 315 v hoteli Alcron nachádzajúcom sa v centre Prahy. Sovietske jednotky v noci z 20. na 21. augusta obsadili politické, vojenské a intelektuálne centrály hlavného mesta – od sídla ústredného výboru Komunistickej strany až po kanceláriu Spolku spisovateľov. Tak sa z Böllovej priateľskej návštevy stala návšteva frontu plná spomienok a z na východe a západe vysoko oceňovaného spisovateľa vojnový spravodajca. Päťdesiat rokov po udalostiach, ktoré určovali beh svetových dejín, vydáva René Böll reportáže a rozhovory svojho otca: Pancier cielil na Kafku. Heinrich Böll a Pražská jar. Sú doplnené zážitkami, vlastnou fotodokumentáciou a bohatými poznámkami. Po prvý raz možno nahliadnuť do Böllových denníkových zápiskov, na základe ktorých reportáže vznikli. Zároveň sú nahliadnutiami o príčinách a osobitostiach „Pražskej jari“ z pohľadu Martina Schulzeho Wessela, ktorý do tejto zbierky napísal štúdiu. Böll zažil a prežil v Prahe zriedkavý historický okamih, v ktorom sa spojila celá krajina, podobne ako v roku 1956 v Maďarsku a usilovala o sebaurčenie a slobodu.

 

Heinrich Böll
Der Panzer zielte auf Kafka
Hg. von René Böll. Mit einem einführenden Essay von Martin Schulze Wessel.
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2018
ISBN: 978-3-462-05155-1
224 strán