Aija Sakova odporúča
Portréty spisovateľov

Volker Hage - Schriftstellerporträts © Wallstein Verlag V knihe Volkera Hageho Portréty spisovateľov autor čitateľom a čitateľkám predstaví a priblíži spolu 21 veľkých autorov. Sú v nej zastúpení tak autori svetového formátu, ako aj spisovatelia, s ktorým sa možno ešte nestretli. V Hageho galérii portrétov nezohrávajú krajinné a jazykové hranice rozhodujúcu rolu. Pri sebe stoja Marcel Proust, Albert Camus, Franz Kafka, Thomas Mann, Max Frisch, Samuel Beckett, James Salter a mnoho iných. Pritom vzbudí pozornosť fakt, že Christa Wolf je jedinou portrétovanou autorkou medzi 20 mužmi. Väčšina portrétov vyšla už predtým v časopisoch Zeit alebo Spiegel a teraz sú v prepracovanej podobe vydané vo forme knihy. Niektoré však vznikli výsostne len pre túto zbierku portrétov.
 
Volker Hage (nar. 1949) je pre nemecky čítajúcich čitateľov a čitateľky známym menom. Ale z východoeurópskej perspektívy a z pohľadu mladšej generácie sú jeho spisovateľské portréty skutočným objavom a literárnou lahôdkou. S Hagem môžeme objavovať nielen nových autorov a ich životné svety; môžeme vyzdvihnúť aj jeho originálny spôsob písať o jednotlivom a jedinečnom spisovateľovi a jeho živote. Jeho portréty nie sú v žiadnom prípade suchým príbehom o diele a pôsobení daného spisovateľa, ale skutočným pohľadov do svetov ich myslenia a života. V jeho knihe sme ako na ceste časom.

Wallstein Verlag

Volker Hage
Portréty spisovateľov
Wallstein Verlag, Göttingen, 2019
ISBN 978-3-8353-3557-8
324 strán

E-Book v Onleihe Goethe-Inštitútu

Recenzie v nemeckých médiách:
fixpoetry.com