Mahler Alte Meister (Starí majstri)

Auszug aus „Alte Meister” von Mahler. Text von Thomas Bernhard © Suhrkamp Verlag 2011 Auszug aus „Alte Meister” von Mahler. Text von Thomas Bernhard | © Suhrkamp Verlag 2011 Text Thomasa Bernharda

Grandiózna adaptácia posledného románu svetoznámeho rakúskeho spisovateľa, ktorý sa odohráva v Umelecko-historickom múzeu vo Viedni. Jej autorom je Bernhardov rodák Nicolas Mahler, ktorý maniacku Bernhardovu prózu s nutkaním opakovať určité veci, kongeniálne prenáša do svojho špecifického redukovaného štýlu kresby. A tak sa kniha Thomasa Bernharda stáva ešte komickejšou.