Oliver Grajewski
Der Tag im Moor (Deň v bahne)

  • Auszug aus „Der Tag im Moor“ von Oliver Grajewski © Breitkopf Editionen 2012 © Breitkopf Editionen 2012
    Auszug aus „Der Tag im Moor“ von Oliver Grajewski
    Breitkopf Editionen 2012
  • Auszug aus „Der Tag im Moor“ von Oliver Grajewski © Breitkopf Editionen 2012 © Breitkopf Editionen 2012
    Auszug aus „Der Tag im Moor“ von Oliver Grajewski
    Breitkopf Editionen 2012
Veľké dielo autora narodeného v roku 1968, ktorý formuje temnú poviedku z autobiografických prvkov, populárnych mýtov a fantázie rozprávajúc o následkoch získavania energie z jadra v Šlesvicku-Holštajnsku pre tam žijúcich ľudí. Grajewski využíva fotografie, počítačovú grafiku a kresbu, aby rozvíjal scenériu, ktorá si podľa nálady osvojuje najrozličnejšie podoby. Pritom je pozoruhodná virtuozita, s akou vytvára stránky, aby poukázal na dystopiu, akú inak v takej obrazovej forme poznáme len z kina.