Birgit Weyhe Im Himmel ist Jahrmarkt (V nebi je jarmok)

  • Auszug aus „Im Himmel ist Jahrmarkt“ von Birgit Weyhe © avant-Verlag 2013
    Auszug aus „Im Himmel ist Jahrmarkt“ von Birgit Weyhe
    avant-Verlag 2013
  • Auszug aus „Im Himmel ist Jahrmarkt“ von Birgit Weyhe © avant-Verlag 2013
    Auszug aus „Im Himmel ist Jahrmarkt“ von Birgit Weyhe
    avant-Verlag 2013
Hamburgská výtvarníčka Birgit Weyhe rozpráva o životných nepokojoch svojich starých rodičov, vychádzajúc z vlastného rodinného príbehu. Poviedka zahŕňa skoro celé dvadsiate storočie a do centra pozornosti stavia silnú ženu v osobe starej matky z matkinej strany, ktorá sa rovnako presadí voči vlastným mužom, ako aj v druhej svetovej vojne.