Paula Bulling
Im Land der Frühaufsteher (V krajine ranostajov)

  • Auszug aus „Im Land der Frühaufsteher“ von Paula Bulling © avant-Verlag 2012
    Auszug aus „Im Land der Frühaufsteher“ von Paula Bulling
    avant-Verlag
  • Auszug aus „Im Land der Frühaufsteher“ von Paula Bulling © avant-Verlag 2012
    Auszug aus „Im Land der Frühaufsteher“ von Paula Bulling
    avant-Verlag
Príbeh o situácii afrických uchádzačov o azyl v pridelených azylantských domovoch v Sasku-Anhaltsku, vyrozprávaný na základe vlastných zážitkov. Mladá nemecká žena sa angažuje za práva utečencov, ktorí sú odkázaní na nečinné čakanie a vystavení nedôvere okolia a občasným brutálnym útokom.