Kati Rickenbach Jetzt kommt später (Teraz príde neskôr)

Auszug aus „Jetzt kommt später“ von Kati Rickenbach Auszug aus „Jetzt kommt später“ von Kati Rickenbach | © Edition Moderne, 2011 V správe o vlastných zážitkoch kreslí Švajčiarka Kati Rickenbach portrét Hamburgu a ľúbostnú fascináciu mladej ženy, ktorá poprvýkát žije v takejto metropole, kde sa najskôr snaží presadiť ako výmenná študentka a potom ako ilustrátorka.