Volker Reiche
Kiesgrubennacht (Noc v štrkovisku)

Auszug aus „Kiesgrubennacht“ von Volker Reiche Auszug aus „Kiesgrubennacht“ von Volker Reiche © Suhrkamp Verlag 2013
Autobiografia, ktorá má niečo do seba. Často sa už hovorilo o osudoch utečencov v povojnovom období, avšak Volker Reiche to popisuje z pohľadu dieťaťa, ktorým vtedy bol. Autoritatívny otec pestuje v rodine napriek skončenej vojne neoblomne režim strachu, avšak štyria súrodenci si vďaka svojej fantázii vydobyjú vlastné svety. V medzikapitolách na rôznych miestach knihy nám Reiche podáva správu o tom, ako funguje autobiografické rozprávanie.