Olivier Kugler Mit dem Elefantendoktor in Laos (S lekárom slonov v Laose)

Auszug aus „Mit dem Elefantendoktor in Laos“ von Olivier Kugler Auszug aus „Mit dem Elefantendoktor in Laos“ von Olivier Kugler | © Edition Moderne 2013 Vzorový príklad žánru reportážneho komiksu, ktorý sa v nemecky hovoriacich krajinách ešte stále dostatočne neetabloval. Ilustrátor Olivier Kugler, narodený v roku 1970, navštívil pred troma rokmi spolupracovníkov slonej ochranárskej organizácie, vykonávajúcich v Laose lekársku starostlivosť hrubokožcov, ktorí sa tam ešte ojedinele používajú ako úžitkové zvieratá. Vo fascinujúcej zmesi zo skice a kresby, ktorá je iba v náznakoch zdôraznená ešte farbou, referuje Kugler o všednom dni v úplne neznámej krajine. Kniha je doplnená vysvetlivkami a fotografiami, ktoré doplňujú predchádzajúce kresby, bez toho, že by si konkurovali.