Markus Färber Reprobus

  • Auszug aus „Reprobus“ von Markus Färber © Rotopolpress 2012
    Auszug aus „Reprobus“ von Markus Färber
    Rotopolpress 2012
  • Auszug aus „Reprobus“ von Markus Färber © Rotopolpress 2012
    Auszug aus „Reprobus“ von Markus Färber
    Rotopolpress 2012
V tejto parafráze na svätého Christophorusa zhutňuje debutant Markus Färber rôzne pohanské a kresťanské tradície týkajúce sa tejto postavy do jedného mýtu. V temnej krajine fantázie odohrávajúceho sa príbehu má pre ďalšie pokračovanie deja každý detail svoj význam.