Jakob Hinrichs Traumnovelle (Snová novela)

  • Auszug aus „Traumnovelle“ von Jakob Hinrichs nach Arthur Schnitzler © Edition Büchergilde 2012
    Auszug aus „Traumnovelle“ von Jakob Hinrichs nach Arthur Schnitzler
    Edition Büchergilde 2012
  • Auszug aus „Traumnovelle“ von Jakob Hinrichs nach Arthur Schnitzler © Edition Büchergilde 2012
    Auszug aus „Traumnovelle“ von Jakob Hinrichs nach Arthur Schnitzler
Táto adaptácia Schnitzlerovej klasickej knihy, ktorá vyšla v roku 1926, neberie ohľad na očakávania obrazového vyjadrenia. Jakob Hinrichs si volí geometrický štýl kreslenia, ktorý protagonistov príbehu zobrazuje len z profilu a prenáša dej o erotickom zneistení manželského páru do bezprostrednej súčasnosti. Podčiarkuje sa tým ešte viac aktuálnosť Schnitzlerovho psychologického vykreslenia. (S kompletnou kópiou textu v prílohe.)