Stopy nemeckej kultúry v Bratislave

Projekt Stopy nemeckej kultúry v Bratislave má odkryť sedimenty nemeckej kultúry v bratislavskom mestskom priestore a tak odhaliť multikulturalizmus mesta. Zároveň má byť aj príspevkom k diskusii o slovenskej národnej kultúre a národnej a európskej identite.

Na internetovej mape mesta sú označené miesta, doplnené zvukovým a obrazovým materiálom. Popri tejto virtuálnej mape mesta (ktorú možno nájsť a na ktorej možno hľadať z ktoréhokoľvek miesta na svete) je tu aj možnosť nechať sa viesť mobilným telefónom pripojiteľným na internet a tak tieto miesta vyhľadávať a navštíviť. Uložené materiály možno prehrať na mobilný telefón a tak možno zažiť prítomnosť i minulosť z daného miesta.
Digitálna mapa Slovenska