Rýchly prístup:

Preskočiť priamo na obsah (Alt 1) Preskočiť priamo na hlavnú navigáciu (Alt 2)
Rok pre klímu© Eugen Korda

Rok pre klímu

Rok pre klímu je projektom a iniciatívou inšpirovanou celosvetovými environmentálnymi hnutiami a diskusiou o zmene klímy a jej vplyve na komunity. Koncepčné pozadie poskytujú témy iniciatívy Nový európsky Bauhaus.

Nad projektom prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Oficiálna webstránka projektu

Zámerom je podpora a rozvoj aktivít kreatívneho a vzdelávacieho sektora s cieľom predchádzať negatívnym dopadom klimatických zmien v spoločenskom, kultúrnom a každodennom živote a podporiť prechod spoločnosti do bezuhlíkovej budúcnosti, vzdelávanie o klimatických zmenách a o tom, ako sa s nimi vyrovnať.

Očakávaný dlhodobý výsledok je, že organizátori a partneri projektu vytvoria distribuovanú medziodborovú platformu na výmenu poznatkov a spoluprácu medzi kreatívnym, vzdelávacím a inými sektormi.

Pojem climate care (starostlivosť o klímu) je už známy, jeho princípom je v záujme aktívneho prístupu k problémom používať aj pozitívny pojem popri zaužívaných termínoch climate crisis a climate change a zamerať pozornosť na dôležitú oblasť starostlivosti (care).

Cieľové skupiny

Toto sú tri hlavné cieľové skupiny projektu, ktoré považujeme za dôležité v procese zmeny spoločnosti:

Profesionáli v oblasti vzdelávania (educators) = komunita odborníkov v oblasti vzdelávania, formálneho a neformálneho vzdelávania
Tvorcovia = zástupcovia kreatívneho sektora (creatives) = medzi nimi sú architekti, dizajnéri, umelci, teoretici, kurátori...
Zástupcovia komunít (stakeholders) = zástupcovia miestnej samosprávy, lídri a zástupcovia komunít, politickí predstavitelia...

Announcement: Selected Artist for Studio in Residence

We're delighted to present our winner of the Open Call for Studio in Residence as part of "Year of Climate Care 2022": Veza Czyn. Read more about the artist and the residency HERE.
 

Oznámenie: Vybraná umelkyňa pre rezidenčný ateliér

Pre rezidenčný ateliér "Year of Climate Care 2020" sme hľadali začínajúceho medzinárodného umelca alebo umeleckého výskumníka, ktorý sa vo svojej práci alebo výskume zameriava na ciele klimatickej ochrany a ktorý zároveň reflektuje tohtoročnú tému festivalu NASUTI "WILDERNESS". S potešením si dovoľujeme predstaviť víťazku, ktorá sa v septembri stane našou rezidentkou: Veza Czyn bude 4 týždne pracovať v Impact Academy vo Viedni, Bratislave a v Banskej Štiavnici.
Viac informácií o umelkyni a k jej pobytu sa dozviete TU.

Program v roku 2022

Séria podujatí – diskusie, prednášky, workshopy, návštevy zahraničných expertov, stretnutia...
Experimentálna letná klimatická akadémia
Umelecké výskumné rezidencie

Štruktúra programu

Program metaforicky nasleduje prirodzený ročný cyklus v našich geografických podmienkach.

Jar bude venovaná vzdelávaniu, novým profesiám, ktoré sú potrebné pre proces zmeny, novým predmetom a učebným programom na školách, celoživotnému vzdelávaniu profesionálov, ktorí môžu prispieť k zmene.

Leto bude obdobím pre klimatickú akadémiu ako intenzívne miesto a čas na výmenu informácií, skúseností. Akadémia bude zameraná na kreatívny sektor, na aktivity v oblasti architektúry a dizajnu, ktoré spájajú futuristicky, no zároveň pragmaticky zamerané riešenia problémov klimatickej zmeny.

Jeseň sa zameria na tvorcov, je obdobím, ktoré je charakteristické intenzívnym kultúrnym dianím. Do programu budú zapojené kreatívne centrá a súčasťou bude medzinárodná konferencia.

Zima ako obdobie, kedy je potrebné myslieť na ďalší rok (roky), prepojí odborníčky a odborníkov z oblasti politiky, aj komunálnej a regionálnej, prizve do dialógu zástupcov rôznych komunít a aktivít, ktoré sa venujú starostlivosti o klímu a životné prostredie.

Iniciátormi projektu sú Goetheho inštitút a Francúzsky inštitút v Bratislave s podporou a aktívnou spoluprácou viacerých miestnych aktérov, kultúrnych organizácií, neformálnych skupín a jednotlivých odborníkov, vzdelávacích inštitúcií zameraných na architektúru, dizajn, umenie a iné kreatívne odvetvia.

TEAM

Project concept
Mária Beňačková Rišková, Markus Huber

Curatorial team & partner coordination
Mária Beňačková Rišková, Zuzana Duchová, Markus Huber, Jean-Marc Cassam-Chenai, Yan Pautrat, Michal Klembara, Nora Vranová, Ľubica Šimkovicová, Barbara Zavarská and Illah van Oijen, Boris Meluš, Georg Russegger, Zdenka Pepelová

Cooperation
Zuzana Beniačová, Linda Fintorová, Paulina Rack, Lauriane Chanel, Claire Bikouta

Visual identity & website
Eugen Korda


 

DFKF  

 

Eunic  

 

Institut Francais