Thomas Meinecke
FEMINISTA ZA GRAMOFÓNOM

Autor Meinecke na jednej zo svojich čítačiek.
Foto (Výrez): © picture-alliance/SZ-Foto

Spisovateľ, DJ, hudobník – Thomas Meinecke je všestranne nadaným umelcom. Sampluje, cituje a dekonštruuje: stereotypné modely rovnako ako aj pojem autorstva.

Von Romy König

FEMINISTICKÝ AUTOR


Od roku 1998, keď vyšiel jeho román Tomboy, je Thomas Meinecke považovaný za autora, ktorý prehádzal hranice vnímania rodových úloh: v jeho príbehu sa dievča správa ako chlapec, čo sa v anglo-americkom jazykovom priestore zvykne označovať termínom „tomboy“. Meinecke, ktorý sa sám nazýva feministom, sa pýta, či pojem „tomboy“ už sám osebe nepredstavuje tautológiou. Píše o spôsoboch určovania pohlaví a bežných predstavách rodových úloh a spochybňuje ich. Rodové roly sú podľa Meineckeho „ešte stále príliš často brané ako väzenie. Žena musí zostať ženou, muž mužom.“ Feminizmus preto považuje za istý druh triedneho boja, v ktorom ide o vylučujúce mechanizmy. Ako spisovateľ berie na seba úlohu, na takéto mechanizmy poukazovať. Od osemdesiatych rokov 20. storočia Meinecke napísal viacero románov a noviel, v ktorých sa opakovane vracia k téme určovania pohlaví.

MEINECKE A JEHO PREDNÁŠKY O POETIKE

V roku 2012 sa Meinecke stal čestným prednášajúcim v rámci frankfurtského poetologického lektorátu, renomovaného cyklu prednášok na Goetheho univerzite, v ktorom autori referujú o svojich dielach a tvorbe. Meinecke poňal svoju prednášku ako príklad dekonštrukcie: rozložil gramofón, na úvod pustil skladbu s príznačným názvom False Start a potom nasledovala rozhlasová reportáž na tému: spisovateľ Thomas Meinecke. Následne citoval úryvky z diela Tomboy. Kritika zhodnotila, že išlo o „majstrovskú performance, ktorá dekonštruuje pojem autorstva.“

PÚŠŤA PLATNE

Spisovateľ, ktorý dnes žije na dedine v Hornom Bavorsku, pravidelne hráva na gramcoch napríklad aj na scéne kultúrneho centra Hebbel am Ufer v Berlíne. Už viac ako desať rokov v jeho predstaveniach hosťujú rôzni umelci, s ktorými sa strieda vo vyberaní skladieb a rozprávaní príbehov. Program celého večera vytvárajú spoločne na princípe reťazenia asociácií. Meinecke spolu s ďalšími hudobníkmi založil v roku 1980 skupinu Freiwillige Selbstkontrolle (Dobrovoľná sebakontrola), skrátene F.S.K. Hoci v začiatkoch ich inšpiroval najmä punk a new-wave, čoskoro sa priblížili k technu a housu. Podobne ako v literatúre, aj v hudbe Meineckeho zaujímajú fragmenty a dekonštrukcia zaužívaných vzorcov. Meinecke pôsobí zároveň ako rozhlasový DJ v Bavorskom rozhlase a nahral aj niekoľko sólo platní