Podpora kultúry

Tanečník © Pexels/Yogendra Singh

Goetheho inštitút podporuje umenie a kultúru vo všetkých oblastiach. Podporujeme profesionálov, ako aj mladých ľudí a amatérov pri realizácii projektov doma i v zahraničí, skupiny aj jednotlivcov. Okrem financovania projektov a prekladov ponúkame aj štipendiá, ceny a fellowshipy. Kritériá financovania, lehoty na podávanie žiadostí a typ financovania závisia od príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí. 

Výskumné pobyty pre kurátorov/KY

VIZUÁLNE UMENIE
Cestovný grant
Termín: do 15.1.2023
Grant dáva kurátorom možnosť prehĺbiť si vedomosti o medzinárodnom súčasnom umení a nadviazať kontakty s nemeckou a zahraničnou umeleckou scénou.

MEDZINÁRODNÉ FÓRUM V DIVADLE

TANEC A DIVADLO
Štipendium
Termín: 15.10.2022 - 1.12.2022
Medzinárodné fórum Berliner Festspiele Theatertreffen podporuje divadelných umelcov z celého sveta. Ako kreatívne pole experimentov a utopický priestor pre myslenie podporuje performatívnu a diskurzívnu výmenu v medzinárodnom kontexte a usiluje sa o otvorenie hybridných priestorov, v ktorých sa zlievajú hranice medzi performatívnym a vizuálnym umením a vedou.

HOSŤUJÚCE PREDSTAVENIA V NEMECKU

TANEC A DIVADLO
Cestovný grant
Termín: otvorený
Chceli by ste hosťovať v Nemecku? Podporujeme súbory z rozvojových a transformujúcich sa krajín.

MEDZINÁRODNÝ KOPRODUKČNÝ FOND (IKF)

TANEC A DIVADLO
Financovanie projektu
Termín: do 7.11.2022
Medzinárodné koprodukcie sú príkladom spolupráce založenej na partnerstve a dialógu. Podporujeme spoločné pracovné postupy a inovatívne produkcie v rámci medzinárodnej kultúrnej výmeny. Týmto spôsobom podporujeme vznik nových sietí a foriem práce v globálnom kontexte a testujeme nové spôsoby medzikultúrnej spolupráce.

Ďalšie informácie a možnosti financovania nájdete tu: ARTS FUNDING (EN)

Pozývame vás aj na pravidelné informačné podujatia o možnostiach financovania Goetheho inštitútu. Termíny budú včas oznámené prostredníctvom nášho Newslettra alebo kalendára podujatí.

Upozorňujeme, že ide o medzinárodné možnosti financovania a texty žiadostí musia byť napísané v angličtine alebo nemčine.