Florian Malzacher


 

Florian Malzacher © Wolfgang Silveri

Florian Malzacher je nezávislým kurátorom, dramaturgom, autorom a v súčasnosti hosťujúcim profesorom na Fakulte aplikovaných divadelných štúdií na univerzite v Giessene. Bol spoluorganizátorom festivalu steirischer herbst v Grazi v rokoch 2006 až 2012 a umeleckým šéfom festivalu Impulse Theater (v Düsseldorfe, Kolíne nad Rýnom a Mühlheime / Porúrí) v rokoch 2013 až 2017.

Bol tiež kurátorom podujatí ako Truth is Concrete  v  Grazi v roku 2012, Appropriations (Ethnologisches Museum Berlin, 2015), Artist Organisations International (HAU Berlin, 2015), Sense of Possibility (Petrohrad, 2017) alebo Training for the Future (s Jonasom Staalom, od roku 2019). Florian Malzacher tiež napísal a editoval početné scenáre pre divadlo a performancie. Ostatnou jeho publikovanou knihou je „Gesellschafsspiele, Politisches Theater heute“. V súčasnosti vedie online diskusnú skupinu „The Art of Assembly“.