Jitka Nešporová odporúča
Farby lúčenia

Abschiedsfarben © Diogenes Verlag, Zürich, 2020
Už samotný názov tretej zbierky poviedok svetoznámeho spisovateľa a autora bestselleru Predčítač Bernharda Schlinka (nar. 1944) napovedá viac o téme a atmosfére deviatich napínavo vystavaných melodrám. Leitmotívom Schlinkovej literárnej tvorby je vyrovnávanie sa so spoločenskou, ako aj s osobnou minulosťou – v jeho najnovších poviedkach svoju zbabelosť, ľúbostné romániky a súrodenecké krivdy riešia vzdelaní a dobre situovaní starší muži. Zatiaľ čo prvý príbeh predstavuje výsek z nemecko-nemeckých dejín, ostatné neprekračujú individuálny rámec. Prekračujú však hranice krajín, generácií, ako aj spoločenských tabu. Autor píše zrozumiteľným a pokojne plynúcim jazykom, čo brilantným spôsobom umocňuje napätie. Odmlky a otvorené konce čitateľov nabádajú k tomu, aby sa podieľali na odhaľovaní pravdy o ľudskom živote.

Mentálne vyrovnávanie sa s vlastnými spomienkami a životnými postojmi je náročné a bolestivé, no vždy aj nevyhnutné a často oslobodzujúce. K rovnakému poznaniu dospievajú aj Schlinkovi literárni hrdinovia, čo zjavne predstavuje ústredné posolstvo, ktoré si odnesú aj čitatelia týchto strhujúcich príbehov.

Vydavateľstvo Diogenes

Bernhard Schlink
Farby lúčenia (orig. Abschiedsfarben)
Diogenes Verlag, Zürich, 2020
ISBN: 978-3-257-07137-5
232 strán

Zapožičanie e-knihy v digitálnej knižnici Onleihe Goetheho inštitútu

Recenzie v nemeckých médiách:
Deutschlandfunk Kultur
SWR2
NDR