Orsolya Tamássy-Lénárt odporúča
Nepoznaný Ferdinand

Der fremde Ferdinand. Märchen und Sagen des unbekannten Grimm-Bruders © Die Andere Bibliothek, Berlin, 2020
Keď narazíme na pomenovanie „bratia Grimmovci“, automaticky si hneď spomenieme na dvojicu zberateľov rozprávok, jazykovedcov a národopiscov Jacoba a Wilhelma Grimmovcov. Menej známe však je, že okrem dvoch uvedených súrodencov sa na cestu zbierania rozprávok a povestí, ako aj písania vydal takisto ich mladší brat Ferdinand. Vydavatelia zbierky, ktorá vyšla v roku 2020, Heiner Boehncke a Hans Sarkowicz si pri príležitosti 175. výročia úmrtia Ferdinanda Grimma dali za cieľ vzdať mu hold a umožniť mu vykročiť z tieňa známejších bratov. Nielen dnešným čitateľom sa Ferdinand Grimm javí nepoznaným, vnímali ho tak už Jacob s Wilhelmom. Od roku 1810 totiž Ferdinand, čierna ovca rodiny, pociťoval od oboch bratov iba odmietanie (resp. znevažovanie) pre jeho „pomýlený život“ a „zvrátenosť“, podľa všetkého to však oveľa viac súviselo s jeho „coming outom“.

Autori knihy Nepoznaný Ferdinand sa usilujú zviditeľniť činnosť mladšieho brata Grimma ako spisovateľa, zberateľa a vydavateľa ľudových rozprávok, dodatočne mu „prinavrátiť vážnosť, ktorú mu [Jacob a Wilhelm Grimmovci] upreli“. Vydavateľskej dvojici sa to podarilo dosiahnuť vďaka analýze spôsobu práce Ferdinanda Grimma, rozboru korešpondencie s oboma „skúsenejšími“ bratmi, ako aj prameňov a ďalšieho života rozprávok, ktoré zozbieral. Prostredníctvom detailného, ilustratívneho životopisu, do ktorého sú včlenené archívne zdroje a listy, cez vysvetlivky vydavateľov k vybraným rozprávkam, ako aj dotlač poviedky Tante Henriette (Teta Henrieta) pred čitateľmi odkrývajú rôznorodosť spisovateľského talentu nepoznaného Ferdinanda a poskytujú hlbší ponor do rodinného života Grimmovcov. V skratke: vďaka precíznemu vyhľadávaniu sa vydavateľom podarilo načrtnúť mnohotvárny portrét zberateľa rozprávok, spisovateľa, rozporuplného rojka, „priateľa škriatkov a znalca vtáčej reči“ a uviesť na pravú mieru rozsah diela Ferdinanda Grimma.
 
Vydavateľstvo Die Andere Bibliothek

Heiner Boehncke, Hans Sarkowicz
Nepoznaný Ferdinand. Rozprávky a povesti neznámeho brata Grimma (orig. Der fremde Ferdinand. Märchen und Sagen des unbekannten Grimm-Bruders)
Die Andere Bibliothek, Berlín, 2020
ISBN 9783847704287
300 strán

Recenzie v nemeckých médiách:
Perlentaucher
Die Welt (spoplatnené)
Süddeutsche Zeitung (spoplatnené)