Lena Dorn odporúča
Letá

Die Sommer © Carl Hanser Verlag, Berlin, 2020
Vyhladzovanie jezídov Islamským štátom v roku 2014 nebolo ešte v nemeckej literatúre tematicky spracované. Pre Leylu, hlavnú hrdinku sugestívneho debutového románu Ronye Othmannovej, predstavuje katastrofu, ktorá zmení jej život.

Leyla žije v Nemecku, letné prázdniny však zvykne tráviť v dedinke, z ktorej pochádza jej otec a ktorá leží v Kurdistane, v krajine, ktorú márne hľadá na mape. Odrazu tam nesmie ísť a musí sa strachovať o svojich príbuzných. Od toho okamihu sa Leyliným hlavným problémom stáva súvis medzi spomínaním, rozprávaním a chápaním. Je to spojené aj s jej otcom, ktorý je plný príbehov o jezídoch a opisuje jej útržky zo svojej minulosti.

Medzičasom už Leyla študuje a snaží sa upratať si vo veciach, o ktorých už počula a ktoré by mala počuť, ktoré boli rozporuplné a nepochopiteľné. Cez internet sleduje politický vývoj, predsa však svoje vety často nevie domyslieť až do konca. „Človek predsa potrebuje úplné vety, dokola si hovorila Leyla, bez dokončených viet o tom nemožno nikomu porozprávať.“ Súbežnosť nezlučiteľného v románe predstavuje skúšku pre Leylin každodenný život. Navyše je to kniha o otázke, či človek odniekiaľ prichádza a či musí aj niekam ísť, keď sa príbeh skončí. 

Carl Hanser Verlag

Ronya Othmann
Letá (orig. Die Sommer)
Carl Hanser Verlag, Berlín, 2020
ISBN: 978-3446267602
288 strán

Zapožičanie e-knihy v digitálnej knižnici Onleihe Goetheho inštitútu

Recenzie v nemeckých médiách:
Süddeutsche Zeitung
SWR2
Zeit Online
mdr Kultur