Paulína Šedíková Čuhová odporúča
Olga Grjasnowa: Stratený syn

Der verlorene Sohn © Aufbau Verlag, Berlin, 2020
Najnovší román Olgy Grjasnowej je príbehom Jammaludina, syna mocného imáma Šamila, ktorý sa uprostred kaukazkej vojny stane zajatcom ruského cára. Jammaludin v Rusku objaví nový svet, novú kultúru, jazyk a ocitne sa znenazdajky medzi dvoma odlišnými, protikladnými svetmi a náboženstvami. Musí bojovať nielen s nástrahami dospievania, sústavnou rozpoltenosťou, túžbami a láskou, ale je vrhnutý aj do nevyriešiteľného konfliktu vlastnej identity.

Spisovateľka Olga Grjasnowa v románe suverénne spracovala historickú látku, ktorej predtým venovala podrobnú, dôkladnú rešerš. Dejiny spracovala na vydarený fiktívny príbeh. Hlavnou témou knihy je existencia hrdinu medzi dvoma rozličnými svetmi a zásadná otázka: čo je vlastne domov, vlasť? Tento motív tvorí jadro aj viacerých predchádzajúcich Grjasnowej próz.

Nový historický román ma zvlášť potešil možnosťou vnoriť sa do neznámeho sveta a (aj) do bolestného a smutného príbehu. Grjasnowej rozprávanie je obrazovo bohaté a pozoruhodne detailné, a pritom poňaté bez zbytočného bez pátosu i nostalgie. Námety z dejín sú v románe stále znova aktualizované, pričom priblíženie k prítomnosti umožňujú autorkin jazyk a jej rozprávačská perspektíva. Grjasnowej novinka Stratený syn poskytuje skutočne napínavé a emotívne čítanie.

Aufbau Verlag

Olga Grjasnowa
Stratený syn (Der verlorene Sohn)
Aufbau Verlag, Berlin, 2020
ISBN: 978-3-351-03783-3
383 strán

E-Book in der Onleihe des Goethe-Instituts ausleihen

Rezensionen in deutschen Medien:
Deutschlandfunk Kultur
SWR2
Süddeutsche Zeitung