Dorota Stroińska odporúča
Oheň slobody

Feuer der Freiheit. Die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten (1933–1943) © Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2020
Wolframa Eilenbergera Oheň slobody predstavuje filozoficko-historickú esej s biografickými prvkami o štyroch „záchranárkach“ filozofie v desaťročí absolútnej vlády národného socializmu a stalinizmu (1933 – 1943): Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil a Ayn Rand. V tejto bravúrne skomponovanej spleti dejín myslenia, tvorby a života zachytáva autor príbehy týchto charizmatických intelektuálok (z ktorých tri boli židovského pôvodu), ktoré sa narodili do storočia násilia. Spoločným znakom ich myslenia a konania je vyrovnávanie sa s totalitarizmom a obrana individuálnej slobody človeka, ktorá je v rozpore s rozmáhajúcou sa mocou kolektívu (ľudu, rasy, tried, proletariátu). Filozofické následky, ktoré z toho pre každú z nich vyplynuli, sú veľmi rozdielne a prostredníctvom empatického, komparatívno-kontrastívneho rozprávania nadobúdajú jasné črty a prehľadnosť. Čítanie, ktoré povzbudí a zlepší odolnosť!

Vydavateľstvo Klett-Cota

Wolfram Eilenberger
Oheň slobody. Záchrana filozofie v temných časoch (1933–1943) (orig. Feuer der Freiheit. Die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten (1933–1943)
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2020
ISBN: 978-3-608-96460-8
400 strán

Zapožičanie e-knihy v digitálnej knižnici Onleihe Goetheho inštitútu

Recenzie v nemeckých médiách:
Deutschlandfunk
WDR.de
sueddeutsche.de