Urban Šrimpf odporúča
Hegel. Der Weltphilosoph

Hegel. Der Weltphilosoph © Propyläen Verlag, Berlin, 2020
Pri príležitosti 250. Heglových narodenín Sebastian Ostritsch (nar. 1983) dokázal, že mu nechýba odvaha, keď si trúfol prísť s knihou Hegel. Svetový filozof. Klaus Vieweg, Karen Ng, Jürgen Kaube, Jean-Baptiste Vuillerod, Dietmar Dath, Slavoj Žižek, Günter Zöller a i. podľa očakávaní, podľa Heglových fanúšikov dokonca nad očakávania, obohatili výskum Hegla o chýbajúce a fundované interpretácie jeho diela.

Ostritschovi sa to vyplatilo. Táto tristostranová populárno-náučná kniha zavedie čitateľov na doteraz neprebádané miesta heglovských máp, pričom hravo využíva Heglov životopisný rámec na to, aby podstatu jeho filozofie, ktorá býva často zabalená do siahodlhých viet, zachytil plasticky a – v zmysle jemu vlastnom – na príkladoch zo života. V Ostritschovej interpretácii tak Heglov nechválne-známy termín „Aufhebung“ nadobúda jasný príklad zo života – manželstvo. To čo je „znegované“, sa v nás môže vyskytnúť iba v špekulatívnej podobe a v trojjedinosti: ako niečo, čo už viac neexistuje, ako niečo zachované a povýšené na vyšší stupeň. Neformálny ľúbostný vzťah či dokonca aféra sa dajú ukončiť tak, že prejdú do manželstva; ako manželstvo je však tento vzťah zároveň povýšený na vyšší stupeň – dynamické (v celosti premyslené) trio pozostávajúce z negácie, zachovania a povýšenia.

Starosti si netreba robiť ani pri tézach typu: Heglova „Fenomenológia ducha“ sa po prvom prečítaní môže javiť ako niečo, čo napísal v opitosti, prípadne, že je to ako „istý druh roadmovie s prvkami fantastiky“. Vďaka Ostritschovi vám jeho myšlienky nielenže nebudú pripadať cudzie, ale bude ich možné pochopiť. Kniha zabaví nielen priaznivcov filozofie, ale aj tých, ktorí sa s Heglom ešte nestretli. 

Propyläen/Ullstein Verlag

Sebastian Ostritsch
Hegel. Svetový filozog (orig. Hegel. Der Weltphilosoph)
Propyläen Verlag, Berlín, 2020
ISBN 978-3-549-10015-8
320 strán

Recenzie v nemeckých médiách:
Süddeutsche Zeitung
Deutschlandfunk Kultur
perlentaucher.de