János Weiss odporúča
Polopravdy

Halbwahrheiten. Zur Manipulation von Wirklichkeit © Matthes & Seitz Verlag, Berlin, 2021
V dnešnej dobe sa už veľa hovorí o tzv. fake news, existuje množstvo štúdií, ktoré sa pokúšajú definovať ich podstatu a sociálne funkcie. Nicola Gess (profesorka literárnej vedy žijúca v Bazileji) radšej rozpráva o polopravdách. „Polopravdy sú výpovede, ktoré sa iba sčasti zakladajú na skutočných udalostiach, ich zvyšok však tvorí fiktívny obsah.“ Polopravdy nie sú „pravdivé“, ale nie sú ani „nesprávne“ (zásadne nesprávne), nachádzajú sa niekde uprostred; aj keď obsahujú istý pravdivý obsah, je potlačený alebo prekrytý. (Existujú isté paralely medzi polopravdami a ideológiami, ktoré autorka starostlivo rozpracúva, pričom obzvlášť zohľadňuje filozofiu Theodora W. Adorna.)
 
Ako a prečo dochádza k „deformácii“ pravdy? Nie je to vôbec ľahká otázka, v každom prípade by malo existovať historické obdobie, ktoré sa dá opísať pojmom „postfaktická rétorika“, a údajne v ňom práve teraz žijeme. (Pre lepšiu predstavu ponúka táto útla knižka prípadové štúdie o novinárskych hochštapleroch, konšpiračných teóriách súvisiacich s koronavírusom či o rétorike rozširovania pravicovej moci.) Zložkami takejto doby sú najmä šírenie sociálnych médií a tendencia populistickej politiky. Prečo by to však malo byť také nebezpečné? Polopravdy tu pravdepodobne odjakživa boli; pokiaľ však ovplyvňujú celú epochu, vzniká hlboká „kríza faktickosti“, ktorá napokon podkope aj samozrejmosť demokratických inštitúcií.  

No autorka vsugerúva ešte viac: otrasy zmyslu pre pravdivosť a skutočnosť môžu viesť k civilizačnému zlomu. Preto je toto útle dielo také dôležité.

Matthes & Seitz Verlag

Nicola Gess
Polopravdy. O manipulácii skutočnosti (orig. Halbwahrheiten. Zur Manipulation von Wirklichkeit)  
Matthes & Seitz Verlag, Berlin, 2021
ISBN: 978-3-75180-512-4
157 s.

Recenzie v nemeckých médiách:
Süddeutsche Zeitung
Bücher.de
Deutschlandfunk Kultur