Tilman Becker odporúča
Algoritmus smrti

Todesalgorithmus – Das Dilemma der künstlichen Intelligenz © Passagen Verlag, Wien, 2021
Ak by neexistovala iná voľba, auto by malo zraziť hrajúce sa dieťa alebo radšej skupinu dôchodcov? Hoci väčšina vodičov takúto otázku nemusela riešiť ani počas skúšok v autoškole, ani v praxi, pri autonómne jazdiacich vozidlách sa už od ich návrhu musí rátať s dobre premyslenými pravidlami aj pre takéto situácie.  

Ako napovedá podtitul, kniha Roberta Simanowského sa venuje „dilemám umelej inteligencie“. Jeho prístup je jedinečný, pretože nechce ponúkať riešenia, ale otvoriť možnosti našej mysle tak, že prezentuje „‚túlavé myslenie‘, ktoré nie je zamerané ‚na to, čo je vhodné, ale na to, čo stimuluje‘ – a nechce ani tak mať pravdu ako byť vypočuté.“ Napriek tomu táto 157-stranová esej vonkoncom nepredstavuje neštruktúrované potulovanie. Naopak, ide o rad vzájomne nadväzujúcich diskusií k aktuálnym a budúcim otázkam, ktoré by si mal každý v súvislosti s umelou inteligenciou klásť. Zároveň sa nesústreďuje na detaily technických možností, ale na veľké filozofické a spoločenské otázky, ktoré budúca „silná UI“ so sebou prináša.

Hoci tieto úvahy vedú do ďalekej budúcnosti, text tam smeruje, hovorí o „algoritme smrti“ ako o východiskovom bode tu a teraz, preto by sme si tieto otázky mali klásť už dnes.

Passagen Verlag

Simanowski, Roberto
Algoritmus smrti – dilemy umelej inteligencie (orig. Todesalgorithmus – Das Dilemma der künstlichen Intelligenz)
Passagen Verlag, Wien, 2021
ISBN: 978-3-7092-0461-0
160 s.

Zapožičanie e-knihy v digitálnej knižnici Onleihe Goetheho inštitútu 

Recenzie v nemeckých médiách:
Deutschlandfunk Kultur
Literaturkritik.de