Igor Evgen Bergant odporúča
Otvorené hranice pre každého

Offene Grenzen für alle © Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg, 2021
V ničom neprekvapí, že uznávaný politológ sa počas pandémie, ktorá je pre súčasný svet niečo nevídané, rozhodne napísať knihu o otvorených hraniciach. Má predsa viac času ako inokedy, vyučuje online a nemôže ani cestovať. Medzi väčšinou európskych krajín sú znovu zatvorené staré závory, aby zabránili vstupu novému vírusu. Dokonca existujú oblasti, v ktorých platí zákaz vychádzania. 

No doktor Volker M. Heins, člen spoločenskovednej fakulty Univerzity v Duisburgu-Essene a vyučujúci politológie so zameraním na politické teórie a migračné štúdie, nepíše túto knihu zo žiaľu nad stratenou slobodou. Verí, že v tejto situácii by sa Európania mohli znova lepšie vcítiť do role miliónov migrantov na celom svete. Ako je už z názvu knihy zrejmé – autor sa totiž skutočne zasadzuje za otvorené hranice pre každého. Pre každého? Pre úplne každého! Autor tým v očiach mnohých potenciálnych čitateľov prekračuje hranice – hranice akceptovateľnosti.

Bola by však škoda odmietnuť Heinsovo pozvanie na spoločnú cestu jeho knihou. Ide o čitateľsky príťažlivý text, ktorý poskytuje množstvo štruktúrovaných ale najmä fundovaných argumentov podporujúcich jeho želanie. Myšlienka otvorených hraníc pre každého je prirodzene aj naďalej utópiou, ale, ako vraví autor, táto utópia je nevyhnutná (naznačuje to aj podtitul „Nevyhnutná utópia“) a nepostrádateľná pre prežitie ľudstva a demokratického spôsobu spolunažívania.

Je možné, že Heinsovi sa nepodarí preraziť so všetkými argumentmi napriek tomu, že ich základom je hlboké humánne, resp. humanistické presvedčenie. Kniha je však dostatočne podnetná na premýšľanie, aby ste si ju mohli v týchto hysterických časoch užiť – či s vírusom alebo už opäť bez neho. Doma či znova na cestách.

Hoffmann und Campe Verlag