Linda Jahilo odporúča
Vater unser (Otče náš)

Angela Lehner, Vater unser © © 2019 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München Angela Lehner, Vater unser © 2019 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München
Angela Lehner sa narodila roku 1987 v Klagenfurte. Jej vstup do literatúry sa udial výrazne, priam výbušne. Svojím debutovým románom akoby volala do sveta: Tu som a vy ma nemôžete prehliadnuť! A naozaj ju od začiatku čítali a vnímali aj hodnotili, jej knižka sa dostala do širšieho výberu Nemeckej knižnej ceny a získala Rakúsku knižnú cenu za debut.

Román sa začína protichodnými pocitmi, ktoré vyvoláva hlavná hrdinka Eva Gruber, hospitalizovaná na psychiatrickej klinike vo Viedni. Postupne silnie podozrenie, že Eva svoj nemocničný pobyt zinscenovala, aby sa dostala bližšie k mladšiemu bratovi Bernhardovi, ktorý lieči svoju poruchu prijímania potravy. Eva chce brata zachrániť, považuje sa za jedinú alfa-osobnosť vo vlastnej rodine, preto musí prevziať zopovednosť a konať.

Lenže Bernhard sa nemieni nechať zachrániť, dokonca sa snaží držať od sestry čo najďalej. Prečo je to tak a čo sa medzi dvoma súrodencami vlastne stalo – to zostáva jednou z najzaujímavejších otázok románu a práve neistota udržuje dejová napätie až do konca.

Angela Lehner rozpráva rodinný a nemocničný príbeh v troch kapitolách: Otec, Syn a Duch svätý. Svoje kritické poznámky adresuje aj rakúskemu katolicizmu, čím román získava výrazný spoločenský rozmer. Mnohé austriacizmy a viaceré pasáže napísané dialektom robia z prózy aj sympatickú a typicky rakúsku knihu.


Carl Hanser Verlag

Angela Lehner
Vater unser
Carl Hanser Verlag, Berlin, 2019
ISBN 978-3-446-26259-1
284 stran

E-Book v Onleihe

Recenzie v nemeckých médiách:
Frankfurter Allgemeine Zeitung
literaturkritik.de
VIDEO: Lesung & Gespräch: Angela Lehner Vater unser, April 2019, Literaturhaus Salzburg