Piotr de Bończa Bukowski odporúča
Hölderlin

Rüdiger Safranski, Hölderlin. Komm! ins Offene, Freund! © © 2019 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München Rüdiger Safranski, Hölderlin. Komm! ins Offene, Freund! © 2019 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München
Vyšla nová kniha Rüdigera Safranského, velikána nemeckej biografickej literatúry. V minulosti už autor napísal zásadné diela o živote a diele Schillera, Goetheho, Hoffmanna, Schopenhauera, Nietzscheho či Heideggera. Teraz k nim pribudol Friedrich Hölderlin. Pri príležitosti 250. výročia narodenia jedného z najväčších básnikov nemeckého jazyka sme dostali prehľadný, múdro komponovaný a zaujímavo vyrozprávaný životopis legendárneho spisovateľa.

V knižke sa nájde takmer všetko: pútavý príbeh o Friedrichovom dospievaní, kompetentné komentáre k filozofickým špekuláciám autora knihy Hyperion, ktorý sa nakoniec spriatelil so Schellingom aj Hegelom. Nechýbajú, prirodzene, analýzy hlavných diel, úvahy o zdrojoch a chronológia duševnej choroby básnika. Záver tvorí súhrnná história Hölderlinovej recepcie v Nemecku.

Spomedzi mnohých charakteristík tejto výnimočnej biografie sa mi dve vidia najdôležitejšie: po prvé, veľká Safranského citlivosť na vysvetlenie psychologických a sociálnych súvislostí Hölderlinovho diela, po druhé veľmi jasne a precízne formulované posolstvo, ktoré podnecuje ďalšie úvahy o básnikovi. Autor sa odvoláva na Hölderlinovu metaforu o „súmraku bohov“, ktorá ohlasuje koniec éry univerzálnej duchovnosti, a tvrdí, že spomínaný súmrak už naozaj nastal. „Preto nám Hölderlin dnes pripadá taký vzdialený (...). Priblíži sa ešte k nám alebo my k nemu? Keby sa to podarilo, bolo by to pekné,“ uzatvára Safranski.


Carl Hanser Verlag

Rüdiger Safranski
Hölderlin. Komm! ins Offene, Freund!
Carl Hanser Verlag, München, 2019
ISBN 978-3-446-26408-3
336 strán

E-Book v Onleihe

Recenzie v nemeckých médiách:
Perlentaucher
WDR
Zeit Online