Daina Volkinšteine odporúča
Dáma s pomaľovanou rukou

Die Dame mit der bemalten Hand von Christine Wunnicke  © © Berenberg Verlag, Berlin, 2020 Die Dame mit der bemalten Hand von Christine Wunnicke © Berenberg Verlag, Berlin, 2020
Témami románu Dáma s pomaľovanou rukou sú spoznávanie cudzieho a komunikačné problémy. Román je príbehom stretnutia dvoch ľudí, dvoch kultúr a ich pokusov porozumieť sa. Čitatelia a čitateľky putujú na cestu do dávnej minulosti – do 18. storočia – a aj na celkom cudzie miesto: malý ostrov niekde pri Indii, kde sa zachovali zvyšky starobylých kultúr.

Na tomto odľahlom, zvláštnom ostrove sa náhodne ocitnú nemecký matematik a astronóm Carsten Niebuhr a perzský sedliak s nadaním na astronómiu z Jaipuru, majster Musa, ktorí musia na ostrove spoločne stráviť určitý čas. Oboch spája láska k vede a hviezdnej oblohe, no v takmer každej konverzácii – ktorú obaja vedú v arabčine, ktorá nie je ani pre jedného z nich materčinou – dospeje každý z nich k poznaniu: “Nedokážem ťa porozumieť.”

Autorka s citlivým humorom a iróniou predstavuje úplne odlišné typy ľudí. Racionálny a logicky mysliaci vedec Niebuhr zo severného Nemecka znázorňuje istým spôsobom deficity západnej spoločnosti: absentujúcu empatiu, súcit, ako aj umenie komunikovať a chápať jemné rozdiely, kompletne interpretovať nevyslovené. Tieto vlastnosti však naopak stelesňuje Majster Musa, zástupca východnej kultúry, ktorý má talent rozprávať (nie vždy pravdivé) príbehy a súčasne aj záujem o iné jazyky a kultúry. V rozhovore oboch protagonistov sa objavujú rôzne, paralelne existujúce vzory vysvetľovania sveta.

Nie je jednoduché sledovať osud oboch postáv. Viaceré dejové línie sú načrtnuté len krátko, vývoj udalostí nie je logicky ukončený a tak zostáva pocit, že niečo sa „stratilo v preklade.“ To bol očividne aj cieľ autorky – zobraziť ťažkostí a dokonca nemožnosti skutočne porozumieť iným ľuďom a otvoriť sa im.
Berenberg Verlag

Christine Wunnicke
Dáma s pomaľovanou rukou
Berenberg Verlag, Berlin, 2020
ISBN 978-3-946334-76-7
168 strán

E-Book si možno vypožičať v Onleihe Goethe-Inštitútu

Recenzie v nemeckých médiách:
Frankfurter Allgemeine Zeitung
MDR
literaturkritik.de
Die Zeit